đề thi và đáp án vào lớp 10 chon sầm sơn năm 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về đề thi và đáp án vào lớp 10 chon sầm sơn năm 2017-2018, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA

KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LƠP 10
NĂM HỌC 2017-2018
Môn thi: Toán
Thời gian: 120 phút không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 25 /07/2017
Đề thi có: 1 trang gồm 5 câu

Câu I: (2,0 điểm)Cho biểu thức P = Với x 0 ; x 4
1) Rút gọn biểu thức
2) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 11- 4.
Câu II: (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho parabol (P): y = -x2
1) Trên (P) lấy hai điểm M; N lần lượt có hoành độ là -2 và 1 .Viết phương trình đường thẳng MN
2) Xác định hàm số y = ax + b biết rằng đồ thị của hàm số đó là đường thẳng song song với MN và chỉ có duy nhất một điểm chung với (P)
Câu III: (2,0điểm). Cho phương trình : x2 + ax + b + 1 = 0 với a ; b là tham số.
1) Khi a = – b-2 Tìm điều kiện của b để phương trình trên có hai nghiệm dương phân biệt
2) Tìm giá của a ; b để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 thỏa mãn điều kiện
Câu IV: (3,0 điểm)Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng (d) không đi qua tâm O cắt đường tròn tại hai điểm A ; B .Lấy một điểm M trên tia đối của BA kẻ hai tiếp tuyến MC và MD của đường tròn tâm (O) ( trong đó C;D là các tiếp điểm ) .Gọi H là trung điểm của AB và I là giao điểm của đoạn thẳng OM với đường tròn (O)
1) Chứng minh các điểm M ; D ; O ; H ;C cùng nằm trên một đường tròn
2) Chứng minh rằng a) MA.MB = MD2
b) I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD
3) Đường thẳng đi qua O và vuông góc với OM cắt các tia MC và MD thứ tự tại P và Q .Tìm vị trí của điểm M trên (d) sao cho diện tích của tam giác MPQ bé nhất
Câu V: (1,0 điểm)
Cho là các số dương thay đổi thỏa mãn: a + b + c = 2017
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = + +

————————————Hết———————————

Hướng dẫn Giaỉ :ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LƠP 10
NĂM HỌC 2017-2018
Môn thi: Toán
Câu I: 1) Rút gọn biểu thức P = =
P = == =
2) mà : x = 11- 4. = = =|| =-2
Nên P = = == vậy với x = 11- 4.thì P =
Câu II: a)Tọa độ của điểm M là với x = -2 thì y= -x2 hay y = -(-2)2 = -2;M(-2;-2)
Tọa độ của điểm N là với x = 1 thì y= -12 hay y = – ; N(1;-) Đường thẳng (d) đi
MN có dạng y = mx +n Vì M ;N thuộc (d) nên lần lượt thay x = -2 ; y = -2
và x = 1; y = – vào y = mx +n ta có hệ
Vậy Đường thẳng MN có dạng y = x -1
b)hàm số y = ax + b biết rằng đồ thị của hàm số đó là đường thẳng song song với MN
có dạng y = x -1 nên a = ; b khác -1 hay y = x + b
Phương trình hoành độ gi1o điểm của y= -x2 và y = x + b là x2 +x + b = 0
x2 + x + 2.b = 0 có điểm chung duy nhất của (P) và (d) khi = 1-8b= 0 b =
đường thẳng cần tìm y = x +
Câu III: phương trình : x2 + ax + b + 1 = 0
a) = a2 -4b-4 mà a = – b-2 = (- b-2)2 -4b-4 = b2 + 4b + 4 -4b-4 = b2
để phương trình có hai nghiệm phân biệt dương khi
b>-1 Thì phương trình có hai nghiệm phân biệt dương
2) Với b0 thì phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 Ấp dụng hệ thức vi ét ta có Mặt khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.