đề thi và đáp án toán 8 học kì 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề thi và đáp án toán 8 học kì 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 – 2009
Gv: Nguyễn Đình Quang Môn: Toán 8
Thời gian 90 phút
Đề bài:
I/ Trắc nghiệm:(3 điểm)
Hãy khoanh tròn câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn số?
A. x + = 0 B. = 0 C. = 0 D. x2 – 1 = 0
Câu 2: Phương trình nào sau đây có một nghiệm?
A. x(x – 1) = 0 B. (x + 2)(x2 + 1) = 0
C. x2 – 3x = 0 D. 2×2 + 1 = 2×2 + 1
Câu 3: Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm chung của các bất phương trình nào?
-1 0 2
/ / / / / // / / / / / / / / ( ]/ / / / / / / / / / / / / / / / /

A. x và x -1 và x < 2
C. x >-1 và x D. x và x
Câu 4: Hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với 4 và 3 thì:
A. B. AB + CD = 7
C. D. AB – CD = 7
Câu 5: Cho ∆ABC , đường thẳng d song song với BC cắt các cạnh AB và AC lần lượt tại I và K. Tỉ lệ thức nào sau nay là đúng:
A. B.
C. D.
Câu 6: Cho ∆ABC, AD là phân giác góc A ( D BC), biết BD = 4cm; DC = 6cm. Ta có: bằng:
A. B. C. D.
II/ Tự luận:(7 điểm)
Bài 1: Giải các phương trình sau :
a.
b. (x + 3)(x2 – 4) = 0
c.
Bài 2: Thùng thứ nhất chứa nhiều dầu gấp đôi thùng thứ hai. Nếu chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 25 lít thì lượng dầu trong hai thùng bằng nhau. Tính lượng dầu trong hai thùng lúc đầu.
Bài 3: Cho ( ABC vuông tại A. Từ một điểm M bất kỳ trên cạnh AC kẻ các đường thẳng song song với BC và AB, các đường thẳng này cắt AB và BC theo thứ tự tại N và D
Chứng minh rằng ( ABC đồng dạng với ( CDM.
Cho AN = 3cm, NB = 2cm, AM = 4 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MN, MC, BC.
Xác định vị trí của điểm M trên cạnh AC để hình bình hành BDMN có diện tích lớn nhất./.

DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN Người ra đề

Nguyễn Đình Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.