Đề thi và đáp án kt toán đại chuơng 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi và đáp án kt toán đại chuơng 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : KIỂM TRA TOÁN SỐ 1 TIẾT
Lớp :
Họ và tên : Thời gian: 45’

A/ Trắc nghiệm
I/ Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
1/ -6.3 – 3.2
a) -3.3 b)3.3
c) -9.5 d) 9.5
2/ tính 33 + 34
a) 312 b) 3-1
c)37 d) 67
3/ Căn bậc hai của 4 là:
a) -2 b) 16
c) 2 & -2 d) 16 và -16
4/ Tập hợp các số thực bao gồm…
a) Số vô tỉ và số hữu tỉ b) Số nguyên và sô tự nhiên
c) Sô thập phân và số hữu tỉ d) Tất cả đều không chính xác

1
2
3
4

a
c
c

B/ Tự luận
Câu 1: Tính
a) b)

c) d)

a)

b)

c) =

d)

Câu 2: tính
Và b-a =10

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
…………
Vây: a=15
b=20

Câu 3 Tìm x
a) b) 3:x=6:5

x = (3.5) :6
x = 2.5

Câu 4
Tính (a:b)2 = 16:9 biết (a:b)2 = 100

Ta có :
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
= (a2) : (b2) = 16:9
= a2 : 16 = b2:9
Áp dụng tính chất của dqayx tỉ số băng nhau ta có:
……..
. a= -8 và 8 b= -6 và 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.