de thi va dap an hsg may tinh 2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi va dap an hsg may tinh 2011, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
LONG AN NĂM HỌC: 2010 – 2011
NGÀY THI: 23/1/2011
ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể phát đề )
KHỐI 9
———————————-
Chú ý: Tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh phải ghi tóm tắc cách giải hoặc có thể chỉ ghi bước cuối cùng để tính kết quả.

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
A =
Bài 2: Cho hàm số y = ax +b có đồ thị là đường thẳng d.. Tính giá trị gần đúng a và b, biết đường thẳng d đi qua hai điểm A.
Bài 3: Tìm hai chữ số tận cùng của 232005.
Bài 4: Tìm một giá trị gần đúng của a, b thỏa a =
Bài 5: Cho hàm số f (x) = x2 + ax + b
Khi chia f(x) cho x – có dư là 35. Khi chia f(x) cho x – có dư là 50. Tìm số dư khi chia f(x) cho x – 2010
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, cạnh BC có độ dài bằngcm và CH=. Tính gần đúng chu vi tam giác ABC.
Bài 7: Tìm các giá trị a, b và c khác 0, biết a + b = 24,2.ab ; b + c = 15,1.bc và c + a = 31,4.ca.
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết BH = và CH = . Kẻ các đường trung tuyến AM, BN, CK ( MBC, N AC, K AB ) . Tính AM2 + BN2 + CK2.
Bài 9: Cho số thực x biết:
x4 = y4 –
Tính giá trị gần đúng của M =
Bài 10: Cho tam giác ABC, có ; BC = 3,4275cm, đường cao AH chia góc A thành hai phần có tỉ lệ 5 : 3. Tính diện tích tam giác ABC.

———-HẾT———
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
LONG AN NĂM HỌC: 2010 – 2011
NGÀY THI: 23/ 1/ 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC KHỐI LỚP: 9
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Lưu ý: – Nếu sai chữ số thập phân cuối cùng trừ 0,2 điểm.
-Nếu kết quả sai mà tóm tắt cách giải đúng cho 0,25 đ.
-Nếu có cách giải khác cho kết quả đúng đạt đủ điểm.
-Nếu dư hoặc thiếu số chữ số thập phân theo quy định thì trừ 0,5 điểm.

BÀI
NỘI DUNG
KẾT QUẢ
ĐIỂM

1
Tính thông thường
541,16354
1

2
(d) đi qua A và B nên ta có: a+b = và
a + b =
Gỉai tìm được kết quả

a = -1,28897
b = 4,46863

0,5
0,5

3

Ta có: 231 23 ( mod 100 )
232 29( mod 100)
234 292 41( mod 100)
(234)5 1( mod 100)
(2320)100 11001( mod 100)
232005 = 23200 . 234. 231 1. 41 .23( mod 100)
43( mod 100)

43

1

4
Dùng biểu thức liên hiệp rút gọn vế phải được kết quả là: VP =
kết quả a , b

a = -0,64616
b = 77,67344

0,5
0,5

5
Tính f() =
f() =
Gỉai

4128606,587

1

6
Ta có
Tìm CH, BH
AB =
AC =
Chu vi bằng : AB + AC + BC

8, 00290 cm

1
Thiếu đơn vị trừ0,25

7

c = 0,08968
a = 0,04938
b =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.