Đề thi và đáp án HKI môn toán 7 có ma trận chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi và đáp án HKI môn toán 7 có ma trận chuẩn, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT HOÀNH BỒ
TRƯỜNG TH&THCS KY THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm).
Câu 1: Nếu ‌‌ = 8 thì x bằng:
A. 8
B. 8
C. -8
D. Kết quả khác

Câu 2: Số 2,9535 làm tròn đến số thập phân thứ ba là:
A. 2,954
B. 2,95
C. 3
D. 2,8

Câu 3: Từ đẳng thức 3 . 4 = 2 . 6 ta suy ra được tỉ lệ thức sau:
A.
B.
C.
D.

Câu 4: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:
A. Đường thẳng vuông góc với AB.
B. Đường thẳng qua trung điểm của AB.
C. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB.
D. Đường thẳng cắt đoạn thẳng AB.
Câu 5: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a c và b c, suy ra:
A. a trùng với b
B. a // b
C. a và b cắt nhau
D. a b

Câu 6: Trên hình bên cho .
Trong các câu sau, câu sai là:
A.
B.
C.
D.

Phần II: Tự luận (7 điểm).
Câu 7 (1 điểm). Thực hiện phép tính:
a/ b/
Câu 8 (1 điểm). Tìm x biết:

Câu 9 (2 điểm). Ba người A, B, C góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3, 5, 7. Biết tổng số vốn của ba người là 105 triệu đồng. Hỏi số tiền góp vốn của mỗi người là bao nhiêu ?
Câu 10 ( 3 điểm ) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OC = OD.
a) Chứng minh: AD = BC.
b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh:

——————-HẾT——————–

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm).
Từ câu 1 đến câu 6, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
A
C
C
B
C

Phần II: Tự luận (7 điểm).

Câu
Phần
Nội dung
Điểm

7

a
= 4.4-25=16 -25= -9
0,5

b

0, 5

8

a

Vậy
1

9

– Gọi số tiền góp vốn của ba người A, B, C lần lượt là a, b, c triệu đồng. ĐK: 0 < a, b, c < 105.
Lập được: và
– Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
– Tính được: a = 21; b = 35; c = 49 (TMĐK)
– Vậy: Người A góp vốn 21 triệu đồng
Người B góp vốn 35 triệu đồng
Người C góp vốn 49 triệu đồng.

0,5

0,5

0,5

0,5

10

a) OAD vàOBC có:
OA = OB (gt); : góc chung; OD = OC(gt)
Do đó OAD = OBC (c.g.c)
AD = BC ( 2 cạnh tương ứng )
b) Xét EAC và EBD có:
AC = BD (gt);
(cmt)
( vì OAD = OBC )
EAC = EBD (g.c.g)

0,5

1
0,5

1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 7

Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.