Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 – 2018 môn Toán sở GD và ĐT Quãng Ngãi

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 – 2018 môn Toán sở GD và ĐT Quãng Ngãi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 – 2018 môn Toán sở GD và ĐT Quãng Ngãi gồm 5 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Cho hai điểm A, B phân biệt nằm trong góc nhọn xOy sao cho góc xOA = góc yOB. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các tia Ox, Oy và P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của B lên các tia Ox, Oy .Gỉa sử M, N, P, Q đôi một phân biệt. Chứng minh rằng bốn điểm M,N,P,Q cùng thuộc một đường tròn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Cho tam giác AB không cân, có ba góc nhọn. Một đường tròn đi qua B, C cắt các cạnh AC, AB lần lượt tại D, E. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BD, CE
a. Chứng minh rằng các tam giác ABD, ACE đồng dạng với nhau và MAB = NAC.
b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên AB, K là hình chiếu vuông góc của N lên AC và I là trung điểm của MN. Chứng minh rằng tam giác IHK cân.
+ Cho 9 số nguyên dương đôi một phân biệt ,các số đó đều chỉ chứa các ước số nguyên tố gồm 2, 3, 5. Chứng minh rằng trong 9 số đã cho tồn tại 2 số mà tích của chúng là một số chính phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.