de thi tuyen hsg 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi tuyen hsg 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2009-2010

Môn : TOÁN LỚP 8

Thời gian 150 phút ( không kể thời gian giao đề)

Bài 1 . ( 5đ )
1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

2. Chứng minh rằng n5 – 5 n3 + 4 n 120 với mọi số nguyên n
Bài 2 . (4 đ)
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình :
xy = 3 ( x + y)
Bài 3. (4 đ)
Cho x , y là các số dương . Chứng minh rằng :
Cho a , b là các số dương thoả mãn a.b = 1
Chứng minh rằng :
Bài 4. ( 4 đ)
Cho tam giác ABC có AB < AC , đường trung tuyến AM. Trên đoạn BM lấy một điểm D sao cho . Chứng minh rằng :
Bài 5. ( 3 đ)
Cho tam giác ABC , trên cạnh AB và AC lấy các điểm D và E sao cho chu vi của tam giác ADE bằng chu vi của tứ giác BDEC , diện tích của tam giác ADE bằng diện tích của tứ giác BDEC . Đường phân giác của góc cắt đoạn thẳng DE tại I .
Chứng minh rằng I là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác ABC .

Chữ ký của giám thị số 1:………….. Họ và tên học sinh:……………………….
Chữ ký của giám thị số 2:………….. Số báo danh :………………

Hỏi và đáp