ĐỀ THI TRUONG HV HOT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ THI TRUONG HV HOT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử 01
——————
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT năm học 2007-2008
Môn: Toán
(Thời gian 120 phút, không kể giao đề)

———————————————————–

Trong mỗi ý sau đây có 4 phương án trả lời là A,B,C,D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng.Em hãy viết vào bài làm phương án đúng đó(chỉ cần viết đúng chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng).
Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình là:
A B C B. Phương án khác
Câu 2: Phương trình nào sau đây có hai nghiệm là -1 và 3?
A. x2+3x+2=0 B. x2-2x-3=0 C.x2+2x-3=0 D.x2+3x-4=0
Câu 3: Một hình trụ có độ dài đường sinh là 15 và đường kính đáy là 20 sẽ có diện tích toàn phần là:
A.500 B.300 C. 500 D.1500 E.1400
Câu4: Một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là AB=5 và AC=12, thì độ dài hình chiếu AC xuống cạnh huyền là:
A. B. C. 13 D.
Câu 5.(2.5điểm):
Cho biểu thức P
Rút gọn P.
Tìm giá trị của x để P=-1.
Tìm m để với mọi giá trị x>2007 ta có mP3)>x+1.
Câu 6.(2điểm).
Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định.Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I vượt mức 18% và tổ II đã vượt mức 21%.Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm.Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch ?
Câu 7.(3.5điểm).
Cho đường tròn (0), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho kẻ dây MN vuông góc với AB tại I.Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M,N và B. Nối AC cắt MN tại E.
Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được.
Chứng minh và
Hãy xác định vị trí của C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME nhỏ nhất.
Câu 8. (0,75điểm)
Cho hai số dương a,b. Chứng minh rằng 
———————————-Hết————————————-

Đề thi thử 02
——————
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT năm học 2007-2008
Môn: Toán
(Thời gian 120 phút, không kể giao đề)

———————————————————–

Trong mỗi ý sau đây có 4 phương án trả lời là A,B,C,D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng.Em hãy viết vào bài làm phương án đúng đó(chỉ cần viết đúng chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng).
Câu 1:Điểm cố định mà hàm số y=(m-2)x+m-5 luôn đi qua là:
A. M(-1;-3) B. . M(-1;3) C. M(1;3) D. M(1;-3) E. M(-1,3;0)
Câu 2:Hàm số nghịch biến khi:
A. B. C.

Hỏi và đáp