ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SỐ HỌC 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SỐ HỌC 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kỳ thi: KIỂM TRA 15 PHÚT
Môn thi: SỐ HỌC 6

001: Tổng : 12 + (-22) bằng
A. 10 B. -10 C. 34 D. 20
002: =
A. 5 B. -5 C. 5 hoặc -5 D. tất cả đều sai
003: = 12 thì x =
A. 12 B. 12 C. 12 hoặc -12 D. không tìm được x
004: Tổng (-4) + (-3) + (-2) + …+2 +3 + 4 =
A. 0 B. 4 C. -4 D. 4 hặc -4
005: Tổng các số nguyên x thoả mãn -14 < x < 15 bằng :
A. 14 B. 15 C. 13 D. 0
006: Tích : (-2).2011.5. bằng :
A. -20110 B. 20110 C. 20010 D. 0
007: (- 4 – 6)(3 – 9) =
A. 60 B. -60 C. 12 D. -12
008: Nếu x – 19 = 21 thì x =
A. 40 B. -40 C. 2 D. -2
009: (-2)4.5 =
A. 80 B. – 80 C. 40 D. – 40
010: = 2 thì x =
A. 4 hoặc 0 B. 2 C. -2 D. không tìm được x
011: 5x – 20 = 100 thì x =
A. 24 B. – 24 C. 16 D. – 16
012: Tổng : 2011 + (- 1998) + (- 11) + 998 =
A. 1000 B. -1000 C. 0 D. 2000
013: Tích 1.2.3.(-23).4.(-234) khi so sánh với 0 thì kết quả nào là đúng :
A. >0 B. < 0 C. = 0 D. 0
014: Tích 0.1.2.3.4.5…..2011 khi so sánh với 0 thì kết quả nào là đúng
A. = 0 B. >0 C. < 0 D. 0
015: (- 34 – 16):(-5) =
A. 10 B. – 10 C. 5 D. – 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.