Đề Thi Toán8 Kỳ II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề Thi Toán8 Kỳ II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục và đào tạo ba bể

đề kiểm tra học kỳ ii Năm học 2007 – 2008
Môn : Toán lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ……………………………………………….. Lớp: ………………….

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm):

Bài 1 (2điểm): Các câu sau đúng hay sai:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

a
Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau

b
Hai tam giác cân có góc ở đỉnh bằng nhau thì chúng đồng dạng

c
Tam giác ABC có AB= 4 cm; BC = 6cm góc B = 700
Tam giác DEF có DE = 6 cm, EF = 9cm, góc F = 700 thì tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF

d
Tam giác vông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.

Bài 2 (1 điểm)Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
a, cho phương trình: x + 1 = 3x – 2
có tập hợp nghiệm: A. B. C.
b, cho bất phương trình (x – 2)2 < x2 + 6
có tập hợp nghiệm: A. x0; C. x
II. Phần tự luận (7 điểm):

Bài 1 ( 3 điểm) Giải các phương trình sau:
a, b, ; c,

Bài 2 (2 điểm)
Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc 30 km/h, đến B người đó ngỉ một giờ rồi quay về A với vân tốc 24km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 4 giờ. Tính quãng đường AB.
Bài 3 (2 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB = 6cm, Ac= 8cm. Đường cao AH, đường phân giác BD. Gọi K là giao điểm của AH và BD.
a, Tính độ dài các đoạn BC, AD, DC.
b, Chứng minh AB. BK = BD . HB.

Hướng dẫn châm toán 8

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm):
Bài 1:
a, sai 0,5đ
b, đúng 0,5đ
c, sai 0,5đ
d, đúmg 0,5đ
Bài 2:
a, C 0,5đ
b, C 0,5đ
II. Phần tự luận (7 điểm):
Bài 1
a, S = 1đ
b, S = 1đ
c, S = 1đ
Bài 2:
Gọi quãng đường AB kà x (km) (x>0) 0,25 đ
Thời gian đi: giờ
Thời gian về: giờ 0,25 đ
Lập được phương trình 0,5đ
Giải phương trình được x = 40 0,75đ
trả lời đúng 0,25đ
Bài 3:
Vẽ hình, ghi GT, KL đúng 0,5đ.
a, Tính đựoc BC = 10 cm

Hỏi và đáp