de thi toan7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về de thi toan7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn
Họ và tên:……………………… BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Lớp:…….. Môn: TOÁN 7
Thời gian: 45’ ( Đề 1)
Điểm

Lời phê của giáo viên

I- TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Số 9,5326 được làm tròn tới số thập phân thứ nhất là:
A. 9,533 B. 9,6 C. 9,5 D. 10
Câu 2: Kết quả tìm x trong tỉ lệ thức: là:
A. x = 5 B. x = 9 C. x = 27 D. x = 15

Câu 3: Kết quả của phép tính 58 : 56 là:
A. 1014 B. 25 C. 514 D. 548

Câu 4: Cho ABC, biết = 450; = 550, số đo góc là:
A. 900 B. 1000 C. 800 D. 850

Câu 5: Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
xy vuông góc với AB.
xy vuông góc với AB tại A hoặc tại B.
xy đi qua trung điểm của AB.
xy vuông góc với AB và đi qua trung điểm của AB.

Câu 6: Câu nào đúng trong các câu sau:
A. Cho a // b, c ( a thì c // b B. Cho a // b, c ( b thì c // a
C. Cho a // b, c ( a thì c ( b D. Cả ba câu trên đều sai

II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: (1 điểm) Tìm giá trị của các biểu thức sau:
a) b)
Câu 2: (3 điểm) Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác có tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5.
Câu 3: (2 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết a // b và
a. Tính ;
b. So sánh và

Câu 4:(1 điểm) Cho hình vẽ:
Biết
Chứng minh: c b

Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp