đề thi toán singapore cấp quốc gia – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề thi toán singapore cấp quốc gia, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1 : cho f(x) = với a,b là các hằng số thỏa mãn ab khác 2 .
A, nếu f(x) .() = k với mọi x , tìm giá trị của k ?
B, chứng minh rằng f(f(x)) không phải là hàm hằng

Bài 2 có bao nhiêu bộ ba số nguyên dương (x,y,z) thỏa mãn xyz = và xyz0
a+b =8
a+b+c = 10
chứng minh rằng ++38

Hỏi và đáp