ĐỀ THI TOÁN LỚP 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ THI TOÁN LỚP 10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA (TUẦN 1)
MÔN : TOÁN

Bài 1: .Rút gọn các biểu thức sau:
a)
b) c)
Bài 2: Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) b)
Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 80m. Tìm các kích thước của mảnh đất đó, biết rằng nếu giảm chiều rộng 15m và tăng chiều dài gấp 3 lần thì diện tích mảnh đất đó tăng thêm 125m2.
Bài 4: Cho parapol (P) : y = -x2 và đường thẳng (d) : y = 3(2m -3) – 2mx
Định m để hàm số y = 3(2m – 3) – 2mx luôn đồng biến với mọi x.
Chứng minh (P) và (d) luôn có điểm chung với mọi m.
Tìm m để (d) tiếp xúc với (P) . Tìm tọa độ tiếp điểm.
Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có hoành độ cùng dương.
Bài 5: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính EF và C là điểm chính giữa của cung EF. Trên cung nhỏ EC lấy điểm M tùy ý ( khác E và C) , Đường thẳng EM cắt đường thẳng FC tại D.
Chứng minh góc DCM = góc MEF.
Trên tia FM lấy điểm N sao cho FN = EM. Chứng minh tam giác MCN cân.
Đường tròn đi qua ba điểm E, C, D cắt đoạn OC tại điểm thứ hai I.
i/ Chứng minh EI//MC. ii/ Tính tỉ số .
…………………………………………………………………………………………………………………….

ĐỀ KIỂM TRA (TUẦN 1)
MÔN : TOÁN

Bài 1: .Rút gọn các biểu thức sau:
a)
b) c)
Bài 2: Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) b)
Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 80m. Tìm các kích thước của mảnh đất đó, biết rằng nếu giảm chiều rộng 15m và tăng chiều dài gấp 3 lần thì diện tích mảnh đất đó tăng thêm 125m2.
Bài 4: Cho parapol (P) : y = -x2 và đường thẳng (d) : y = 3(2m -3) – 2mx
Định m để hàm số y = 3(2m – 3) – 2mx luôn đồng biến với mọi x.
Chứng minh (P) và (d) luôn có điểm chung với mọi m.
Tìm m để (d) tiếp xúc với (P) . Tìm tọa độ tiếp điểm.
Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có hoành độ cùng dương.
Bài 5: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính EF và C là điểm chính giữa của cung EF. Trên cung nhỏ EC lấy điểm M tùy ý ( khác E và C) , Đường thẳng EM cắt đường thẳng FC tại D.
Chứng minh góc DCM = góc MEF.
Trên tia FM lấy điểm N sao cho FN = EM. Chứng minh tam giác MCN cân.
Đường tròn đi qua ba điểm E, C, D cắt đoạn OC tại điểm thứ hai I.
i/ Chứng minh EI//MC. ii/ Tính tỉ số .
ĐỀ KIỂM TRA (TUẦN 2)
MÔN : TOÁN
Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:
a) b) c)
Bài 2: Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a) b)
Bài 3: Trên quãng đường AB nếu đi với vận tốc 45km/h đến B sớm hơn dự định là 1 giờ, nếu đi với vận tốc 30km/h thì đến B trễ hơn dự định là 1 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB và thời gian dự định đi hết quãng đường AB
Bài 4: a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = -2×2
b) Một đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -4
+) Viết phương trình đường thẳng (d) .
+) Tính tọa độ giao điểm A, B của (P) và (d).
c) Cho phương trình x2 – (2k-1)x + 2k – 2 = 0
+) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi k.
+) Tìm k để phương trình có hai nghiệm phân biệt và tích của chúng bằng 4
+) Viết hệ thức liên hệ (không chứa k) giữa tổng và tích hai nghiệm của phương trình đã cho.
Bài 5: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R, C là trung điểm của AO, đường thẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.