de thi toan khoi 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de thi toan khoi 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009
MÔN: TOÁN 6. (Thời gian làm bài: 90 phút )

Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………………….
Lớp ……………………., trường THCS ……………………………………………
Đề số 1

Phần I: (2 điểm. Thời gian làm bài 15 phút)
Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất và trình bày vào Phiếu trả lời phần I.
Câu 1: Nếu trên thực tế, hai điểm A và B cách nhau 1,5km và trên bản đồ khoảng cách giữa hai điểm đó là 1,5cm thì tỉ lệ xích của bản đồ là bao nhiêu?
A. B. C. D.
Câu 2: 45 phút chiếm bao nhiêu phần của 1 giờ?
A. B. C. D.
Câu 3: Trong các phân số : , phân số có giá trị nhỏ nhất là:
A. B. C. D.
Câu 4: Số đối của số là:
A. B. C. D.
Câu 5: của 8,7 bằng bao nhiêu?
A. 8,5 B. 0,58 C. 5,8 D. 13,05
Câu 6: Cho đường tròn (O; 2cm) và điểm P mà khoảng cách từ P đến O bằng 2cm. Khi đó:
A. P là điểm nằm trên đường tròn B. P là điểm nằm ngoài đường tròn
C. P là điểm nằm trong đường tròn D. Tất cả các phương án A, B và C đều sai.
Câu 7: 45% được viết dưới dạng số thập phân thì kết quả đúng là:
A. 0,045 B. 0,45 C. 4,5 D. 45,00
Câu 8: Cho góc xOy có số đo bằng 600. Hỏi số đo của góc xOy bằng mấy phần số đo của góc bẹt?
A. B. C. D.

* Phiếu trả lời phần I:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng

Phần II: (8 điểm. Thời gian làm bài 75 phút)
Câu 9: Tính (ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản) giá trị của các biểu thức:
A = B = – 1,6 : (1 + )
Câu 10: Tìm các số nguyên x sao cho biểu thức có giá trị nguyên.
Câu 11: Về học lực: Ở học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6A bằng số học sinh cả lớp; cuối năm học có thêm 5 học sinh của lớp đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp. Tính số học sinh của lớp 6A, biết rằng số học sinh của lớp không thay đổi.
Câu 12: Vẽ hai góc kề nhau xOy và yOz sao cho .
a.- Tính số đo của góc xOz. b.- Tìm số đo của góc bù với góc xOy.
Bài làm phần II:

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT
HƯƠNG TRÀ
—————–
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008-2009. MÔN: Toán 6.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Phần I: (2 điểm)
Mỗi phương án đúng, chấm 0,25 điểm
* Đề số 1:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng
B
D
B
C
C
A
B
D

* Đề số 2:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng
C
B
D
D
A
B
C
B

* Đề số 3:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng
C
C
D
D
D
D
A
B

* Đề số 4:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Phương án đúng
B
D
B
A
C
A
D
D

Phần II: (8 điểm. Đáp án và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.