Đề Thi TOÁN Học kì 2 (lớp 9)HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề Thi TOÁN Học kì 2 (lớp 9)HAY, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN Toán 9. Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I: (3 điểm)
Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất.

Câu 1: Diện tích toàn phấn của hình nón có bán kính đáy 7 cm và độ dài đường sinh bằng 10 cm ( với ) là:
A) 220 cm2 B) 264 cm2 C) 308 cm2 D) 374 cm2

Câu 2: Phương trình 4×4 – 3×2 – 1 = 0 :
A) 4 nghiệm B) 2 nghiệm C) 1 nghiệm D) Vô nghiệm

Câu 3: Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 3×2 – ax – b = 0.
Tổng x1 + x2 bằng:
A) B) C) D) –
Phần II.(6 điểm)

Bài 4: Cho (ABC cân tại A, với AB >BC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại C và B của đường tròn (O) lần lượt cắt các tia AC và AB ở D và E.
Chứng minh:
a) BD2 = AD . CD
b) Tứ giác BCDE là tứ giác nội tiếp
c) BC // DE.
Câu 5: Một lớp học có 40 học sinh được xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. Nếu ta bớt đi 2 ghế băng thì mỗi ghế càng lại phải lại phải xếp thêm 1 học sinh. Tính số ghế băng lúc đầu.

Hỏi và đáp