Dề thi toan hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Dề thi toan hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN 7
Thời gian làm bài:120 phút

Câu 1. (4,0 điểm)
M =
Tìm x, biết: .
Câu 2. (5,0 điểm)
Cho a, b, c là ba số thực khác 0, thoả mãn điều kiện: . Hãy tính giá trị của biểu thức .
2) Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.
Câu 3. (4,0 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = với x là số nguyên.
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình .
Câu 4. (6,0 điểm)
Cho =600 có tia phân giác Az . Từ điểm B trên Ax kẻ BH vuông góc với Ay tại H, kẻ BK vuông góc với Az và Bt song song với Ay, Bt cắt Az tại C. Từ C kẻ CM
vuông góc với Ay tại M . Chứng minh :
a ) K là trung điểm của AC.
b ) KMC là tam giác đều.
c) Cho BK = 2cm. Tính các cạnh AKM.
Câu 5. (1,0 điểm)
Cho ba số dương 0abc1 chứng minh rằng:
————–Hết—————-
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………..Số báo danh:…………………..

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆT YÊN

HD CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN 7
Thời gian làm bài:120 phút

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(4 điểm)
1) Ta có:

KL:……..

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

2) vì nên (1) => hay
+) Nếu x 1 thì (*) = >x -1 = 2 => x = 3
+) Nếu x x -1 = -2 => x = -1
KL:………….

0.5đ
0.5đ

0.5đ
0.5đ

Câu 2
(5 điểm)
1)
+Nếu a+b+c 0
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có:
= = 1
mà = 2
=>=2
Vậy B ==8

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

+Nếu a+b+c = 0
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có:
= = 0
mà = 1
=>=1
Vậy B ==1

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

2) Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0)
Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c
Ta có: (1)
Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có:
(2)
So sánh (1) và (2) ta có: a >a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu
Vây: c’ – c = 4 hay
Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói.

0,5 đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

Câu 3
(4 điểm)
1) Ta có:

Dấu “=” xảy ra khi
KL:……..
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

2) Vì x,y,z nguyên dương nên ta giả sử 1 xyz
Theo bài ra 1 = ++ + + =
=> x 2 3 => x = 1
Thay vào đầu bài ta có =>y – yz + 1 + z = 0
=> y(

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.