De thi toan 9 ky II THCS Xuan Dai Gui. – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về De thi toan 9 ky II THCS Xuan Dai Gui., bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra Học kỳ II- Môn Toán lớp 9- Thời gian : 90ph

Đề bài:

I, Phần trắc nghiệm: (4đ)
Khoanh tròn chữ cái trớc câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho hàm số y = f(x) =thì f(3) bằng:
A, 1 B, 3 C, D, Một đáp số khác
Câu 2: Cho hàm số y = ax( a0), phát biểu nào sau đây đúng?
A, Hàm số đồng biến khi a > 0 ; nghịch biến khi a < 0
B, Đồ thị của hàm số là đờng thẳng đi qua gốc toạ độ
C, Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0
D, Đồ thị của hàm số luôn đi qua gốc toạ độ O
Câu 3: Cặp số nào sau đây không phải là nghiệm của phơng trình 4x- 3y = 5
A, (2;1) B, (1;2) C, (;0) D, (5;5)
Câu 4: Đồ thị của hàm số y = axđi qua A() thì a bằng :
A, B, C, D, 1
Câu 5: Từ điểm A ở ngoài đờng tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AM, AN tạo với nhau góc 60, số đo cung lớn MN là:
A, B, C, D,
Câu 6 : C là một điểm thuộc đờng tròn (O;5cm), đờng kinh AB sao cho , độ dài dây AC là:
A, cm B, cm C, cm D, cm
Câu 7: Hinh trụ có bán kính đáy là 2cm, chiều cao 4cm thì thể tích hình trụ đó là:
A, B, C, D,
Câu 8: Một hình nón có bán kính đáy R, diện tích xung quanh bằng diện tích đáy, độ dài đờng sinh của hình nón đó là:
A, R B, C, R D, 2R

II, Phần tự luận ( 6đ):
Bài 1: (2đ) Giải các phơng trình và hệ phơng trình sau:
a,
b,
Bài 2(1,5đ)
a, Vẽ đồ thị hàm số y = (P)
b, Tìm giá trị của m sao cho diểm C(-2; m) thuộc đồ thị (P)
Bài 3(2,5)đ
Cho nửa đờng tròn (O) đờng kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đờng tròn.
Gọi C là điểm trên nửa đờng tròn sao cho cung CB bằng cung CA, D là một điểm tuỳ ý trên cung CB ( D khác C và B ). Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự
ỏ E và F .
a, Chứng minh tam giác ABE vuông cân.
b, Chứng minh
c, Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp đợc

Đáp án đề kiểm tra học kỳ II Môn toán lớp 9

I, Phần trắc nghiệm:
1, B 2, D 3, B 4, B 5, D 6, C 7, B 8, A
(mỗi câu trả lời đúng: 0,5đ)
II, Phần tự luận :
Bài 1:
a, Điều kiện: (0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)
( thoả mãn điều kiện)
Vậy phơng trình đã cho có 2 nghiệm là và (0,25đ)
b,
Vậy hệ phơng trình đã cho có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.