ĐỀ THI TOÁN 9 HỌC KỲ I 2014 – 2015 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ THI TOÁN 9 HỌC KỲ I 2014 – 2015, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm có 01 trang)
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2014-2015
Môn thi: TOÁN – Lớp 9
Ngày thi: 25/12/2014
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu I. (2,5 điểm)
1. Tính giá trị của biểu thức A =.
2. Tìm các căn bậc hai của 16.
3. Tìm điều kiện của x để có nghĩa.
4. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của x:
với

Câu II. (2,0 điểm)
Cho hàm số y = –2x + 4
1. Hàm số đã cho là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?
2. Tính giá trị của y khi x = 1.
3. Vẽ đồ thị hàm số đã cho.

Câu III. (1,5 điểm)
1. Xác định hệ số b của hàm số y = x + b, biết đồ thị của hàm số đi qua A(–1; 3).
2. Giải hệ phương trình sau:
Câu IV. (2,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 6cm, AC = 8cm.
1. Tính độ dài cạnh huyền BC.
2. Tính số đo của (làm tròn đến độ).
3. Từ H kẻ . Chứng minh .
Câu V. (2,0 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB. Gọi Ax, By là hai tiếp tuyến vẽ từ A và B (Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B) kẻ tiếp tuyến thứ ba, tiếp tuyến này cắt Ax và By lần lượt tại C và D.
1. Chứng minh CD = AC + BD.
2. Gọi N là giao điểm của AD và BC. Chứng minh MN song song với AC.HẾT.

Hỏi và đáp