Đề thi Toán 9 HK I 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi Toán 9 HK I 2017-2018, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 25/11/2017
Ngày kiểm tra:
Tuần 18, tiết PPCT 36 (ĐS) và 36 (HH)
KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2017-1018
Môn : Toán – Khối 9
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
1. Mục tiêu:
a) Về kiến thức: Kiểm tra các kiến thức đã được học về căn bậc hai; hàm số bậc nhất; hệ thức lượng trong tam giác vuông; đường tròn.
b) Về kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào bài kiểm tra.
c) Về thái độ: Kiểm tra ý thức, thái độ, động cơ học tập, rút kinh nghiệm phương pháp học tập.
2. Chuẩn bị:
a) Chuẩn bị của HS: Ôn tập kiến thức kĩ năng đã học; giấy nháp, thước kẻ, bút viết, compa.
b) Chuẩn bị của GV:

Ma trận:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai

Phát biểu được quy tắc khai phương một tích. (LT đề 1câu a)
Rút gọn được biểu thức chứa căn bậc hai đơn giản (bài 1 a, b, c)
Vận dụng được các công thức về căn bậc hai tìm x (câu 2)
Giải được bất phương trình có căn bậc hai (bài 3b)
Vận dụng các phép biến đổi căn thức rút gọn được biểu thức chứa căn thức bậc hai.
(bài 3a)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 (0)
1 (0)
20% (0%)
3
2
40% (50%)
2
1,5
30% (37,5)
1
0,5
10% (12,5)
7 (6)
5 (4)
50% (40%)

2. Hàm số bậc nhất
Nêu được định nghĩa hàm số bậc nhất (LT đề 1câu b)

– Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất
– Tính được số đo góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox
(bài 4a, b)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 (0)
1 (0)
50% (0%)

2
1
50% (100%)

3 (2)
2 (1)
30%(20%)

3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Nêu được định lí giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền (LT đề 2 câu a)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
0 (1) 0 (1)
0% (100%)

0 (1)
0 (1)
0% (10%)

4. Đường tròn
Nêu được định lí về dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn (LT đề 2 câu b)

Vận dụng được các tính chất về tiếp tuyến trong đường tròn để giải bài toán hình.(bài 5)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
0 (1)
0 (1)
0% (25%)

3
3
100%(75%)

3 (4)
3 (4)
25%(35%)

TS câu
TS điểm
Tỉ lệ %
2 (2)
2 (2)
20%
3
2
20%
6
5,5
45%
1
0,5
15%
13 (13)
10 (10)
100%

Đề bài:

I. LÝ THUYẾT (2 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1. a) Nêu quy tắc khai phương một tích.
b) Nêu định nghĩa hàm số bậc nhất.
Đề 2. a) Nêu định lí giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
b) Nêu định lí về dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
II. BÀI TẬP BẮT BUỘC (8 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) ; b) b) .
Bài 2. (1 điểm) Tìm x, biết .
Bài 3. (1 điểm) Cho biểu thức:
P =
a) Tìm điều kiện của x để P xác định. Rút gọn P. b) Tìm giá trị của x để P > 3.
Bài 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.