đề thi toán 9 chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về đề thi toán 9 chương 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Toán 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)
* Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Với giá trị nào của x thì biểu thức có giá trị xác định:
A) x ( 0
B) x ( – 3
C) x ( – 9
D) x >9

Câu 2: Giá trị biểu thức là:
A) 1
B) – 1
C) 5
D) 7

Câu 3: Công thức nào sau đây không chính xác:
A)
B)

C)
D)

Câu 4: Giá trị biểu thức: bằng:
A)
B)
C) – 2
D)

Câu 5: Tam giác vuông có các cạnh góc vuông là 15cm và 36cm thì cạnh huyền là:
A) 1521cm
B) 39cm
C) 51cm
D) ( 32,7cm

Câu 6: Tam giác có độ dài các cạnh là: 2,5cm; 2cm; 1,5cm thì độ dài đường cao ứng với cạnh lớn nhất là:
A) 1,5cm
B) 2,7cm
C) ( 1,71cm
D) 1,2cm

Câu 7. Cặp số ( 2; -1 ) là nghiệm của phương trình nào sau đây ?
A. 2x – 3y = 2 B. x + y = 3 C. 2x + y = 5 D. x – 2y = 4

Câu 8. Hệ phương trình có nghiệm là :

A. ( 0; 1 ) B. ( 2; 0 ) C. ( 1; 0 ) D. ( 0; 2 )
Câu 9. Nếu x thỏa mãn điều kiện : = 3. Thì x nhận giá trị :
A. 0 B. 6 C. 9 D. 36
Câu 10. Phương trình x2 + 5x + 4 = 0 có hai nghiệm là :
A. = 1, = 4 B. = – 1, = 4 C. = 1, = – 4 D. = – 1, = – 4
Câu 11. Khai phương là :
A. 9 B. 6 C. 3 D. 1
Câu 12. Căn bậc hai số học của 1,21 là :
A. B. – C. -1,1 D. 1,1
Câu 13. Kết quả bằng :
A. 2 – B. 2 + C. – 2 D. + 2

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: Tính (1.5 đ)
a ) b) c )

Bài 2: Tìm x biết:(1 đ)
a)
b)

Bài 3 Cho biểu thức:(1.5 đ)
Với x ≥ 0; x ( 4; x ( 9
a) Rút gọn Q
b) Tìm x để Q có giá trị là: 2
c) Tìm x ( Z để Q có giá trị nguyên.

Bài 4 (2 đ) Cho tam giác ABC có AB = 6 cm,AC = 10cm, BC = 8cm.
a, Chứng minh tam giác ABC vuông.
b,Kẻ đờng cao AH. Tính BH,CH?
C,Tìm tỷ số lợng giác của góc A?

Bài 5: (1 điểm) Cho (ABC vuông tại A, có AB = 30cm, và C = 300.
Giải tam giác vuông ABC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.