de thi toan 8 theo ma tran moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về de thi toan 8 theo ma tran moi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đơn vị: thạch thành
Ma trận đề kiểm tra học kì I toán 8

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Nhân và chia đa thức.

– Biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng các pp cơ bản, trong Các trường hợp đơn giản.
– Thực hiện được phép chia đa thức cho đơn thức.
– Phối hợp các pp cơ bản để phân tích đa thức thành nhân tử.
– Thực hiện được phép chia đa thức cho đa thức.
Phân tích được một đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thêm bớt hạng tử.

Câu
Số điểm …tỉ lệ

2
1,5 đ
2
1,5 đ
1
0,5 đ
5
3,5 đ = 35%

2. Phân thức đại số..

Hiểu điều kiện của biến để giá trị của một phân thức được xác định là đk để giá trị của mẫu thức khác 0.
– Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia để rút gọn một biểu thức hữu tỉ
– Tính giá trị của một biểu thức tại một giá trị của biến.

Câu
Số điểm …tỉ lệ

1
0,5 đ
2
2 đ.
3
2,5 đ = 25%

3. Tứ giác.
– Nhớ các dấu hiệu nhận biết để nhận biết các loại tứ giác.

Vận dụng được đ/n, t/c, dấu hiệu nhận biết để giải các bài toán chứng minh.
Dựa vào dấu hiệu nhận biết tìm đk để hình thoi trở thành hình vuông.

Câu
Số điểm …tỉ lệ

1
0,5 đ

1
1,5 đ
1
1 đ
3
3 đ = 30%

4. Diện tích đa giác.

áp dụng công thức tính được diện tích của một tam giác vuông.

Câu
Số điểm …tỉ lệ

1
1 đ

1
1 đ = 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
1
0,5 đ = 5%
3
2,5 đ = 25%
8
7 đ = 70%
12
10 đ = 100%

ề bài
Bài 1: (1.5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
x3 – 2×2 + x
x2 – y2 – 4x + 4y
x5 + x + 1
Bài 2: (2 điểm) Thực hiện phép chia;
(15×4 + 10×3 – 5×2) : 5×2
(8×3 – 1) : (2x – 1)
Bài 3: (2.5 điểm) Cho biểu thức:

Tìm giá trị của x để giá trị phân thức được xác định.
Rút gọn A.
Tìm x để A = 6
Bài 4:(1 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 5cm, AB = 3cm. Tính diện tích tam vuông ABC?
Bài 5:(3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M là trung điểm của BC. Gọi H là điểm đối xứng với M qua AB, E là giao điểm của MH và AB. Gọi K là điểm đối xứng với M qua AC, F là giao điểm của MK và AC.
Tứ giác AEMF là hình gì? Vì sao?
Chứng minh các tứ giác AMBH, AMCK là hình thoi.
Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEMF là hình vuông.

Đáp án biểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.