Đề thi toan 8 HK II năm học 2010-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi toan 8 HK II năm học 2010-2011, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD – ĐT HÒN ĐẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIÁO ÁN TIẾT KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2011 – 2012
NGƯỜI SOẠN : NGUYỄN VĂN ĐÔ – GV TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG
Tuần 37 Ngày dạy…/05/2011
Tiết 70 ĐS+ 70HH Lớp
Ngày soạn
I. MỤC ĐÍCH
1. Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức về Phương trình bậc nhất một ẩn; Bất phương trình bậc nhất một ẩn ; Tam giác đồng dạng ; Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều .
2. Kĩ năng: giải phương trình , giải bất phương trình ; giải bài toán bằng cách lập phương trình; chứng minh , tính toán hình học
3. Thái độ: HS: Kiểm tra ý thức, thái độ , động cơ học tập , rút kinh nghiệm phương pháp học tập.
GV: Rút kinh nghiệm giảng dạy; Giúp các cấp quản lý chuyên môn nắm được thực tế chất lượng dạy học môn Toán 8 của trường THCS Bình Giang
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Hình thức: Tự luận
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian ổn định lớp , dặn dò quy chế, phát bài , thu bài , nhận xét tiết kiểm tra và dặn dò tiết sau.)
III. CHUẨN BỊ
HS: Ôn tập kiến thức kĩ năng đã được dạy trong HKII; giấy nháp .
GV: Xác định mục đích , hình thức, thời gian kiểm tra , thiết lập ma trận, biên soạn câu hỏi theo ma trận, xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) thang điểm.
THIẾT LẬP MA TRẬN
Cấp độ
Chương
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Phương trình bậc nhất một ẩn

Giải thích được hai phương trình tương đương hay không tương đương(câu 4)
Giải được PT tích , PT chứa ẩn ở mẫu
(câu 5a,b)
Giải bài toán lập PT
(câu 8)

1 câu
1,0đ=28,57%
2câu
1,0đ=28,57%
1câu
1,5đ=42,86%
4câu
3,5đ=35%

2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Định nghĩa được BPT bậc nhất một ẩn
Cho ví dụ ,chỉ được một nghiệm của bpt
Giải được BPT
(câu 6)

1 câu tự chọn

1đ = 40,00%
1 câu tự chọn

1đ = 40,00%
1 câu
0,5đ = 100%
(20,00%)

1câu
0,5đ=5%
(3câu
2,5đ= 25%)

3. Tam giác đồng dạng
Nêu được
định lí Ta let
( câu 3)

Chứng minh hai tam giác đồng dạng
(Câu 9a,b)
Tính số đo góc trong tam giác (câu 9c)

1 câu
1đ = 28,57%

2 câu
2đ =57,14%
1câu
0,5đ=14,29%
4 câu
3,5đ=35%

1. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Tính được thể tích Hình chóp đều ( câu 7)

1 câu tự chọn

1đ = 40,00%
1 câu tự chọn

1đ= 40,00%
1câu
0,5đ =100%
(20,00%)

1 câu
0,5đ= 5 %
(3câu
2,5đ=25%)

2 câu 2điểm
(3câu 3điểm)
2 câu 2điểm
(3câu 3điểm)
8 câu
6điểm
12 câu
10điểm
(14câu 12đ)

Giải thích : +Nếu HS chọn tự chọn là ĐS thì tỉ lệ số điểm ĐS: HH là 6:4 , chọn tự chọn là HH thì tỉ lệ số điểm ĐS:HH là 4:6 nhưng vẫn đảm bảo tỉ lệ thông hiểu :nhận biết: vận dụng là 2:2:6 và học sinh đều phải làm tất cả các chương, tránh “học tủ” , “học lệch” các chương.
+ Đề ra 14 câu = 12 điểm nhưng HS chỉ làm 12 câu =10 điểm
BIÊN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN
I. TỰ CHỌN: (2điểm). (HS chọn một trong hai câu sau)
Câu 1. (2 điểm). a,Thế nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
b, Hãy cho một ví dụ về bất phương trình bậc nhất một ẩn và chỉ ra một nghiệm
của bất phương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.