Đề Thi Toán 7 Kỳ II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề Thi Toán 7 Kỳ II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục và đào tạo ba bể

đề kiểm tra học kỳ ii Năm học 2007 – 2008
Môn : Toán lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ……………………………………………….. Lớp: ………………….

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):
Câu 1 (2điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
a, Bậc của đa thức M = 2×6 – x2y2 + y5 – 2×6 + 1 là:
A. 6; B. 4; C. 5.
b, Giá trị của biểu thức: 3xy2 – 2y + 1 tại x = 1, y = -1 là:
A. -6; B. 6; C. -4
c, x= -2 là nghiệm của đa thức:
A. P(x)= x2 – 3x +2; B. Q(x)= x2 +3x +2; C. G(x) = x2 – 3x -2
d, Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao của:
A. Ba đường trung tuyến; B. Ba đường cao; C. Ba đường trung trực
Câu2 (1điểm): Điền đơn thức thích hợp vào ô vuông:
a, – 2x2y + = x2y; c, = 2x2y3
b, – 4xy3= 3xy3; d, . 3x2y2 = – 3x3y5
Câu 3: (1điểm): Điền dấu (X) và ô thích hợp .
Câu
Đúng
Sai

1, Trong một tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn

2, Trong một tam giác độ dài một cạnh luôn lớn hơn tổng và nhỏ hơn hiệu các độ dài hai cạnh còn lại.

3, Trọng tâm của tam giác là giao của ba đường trung tuyến.

4, Trực tâm của tam giác luôn ở bên trong tam giác

II. Phần tự luận (6 điểm):
Câu 1 (1điểm): Điểm kiểm tra toán 15 phút của lớp 7A được cho trong bảng sau:
8 7 9 7 10 5 8 4 9 9 6 7 5 9 9
9 4 5 10 8 9 7 6 8 10 8 5 9 8 8

a, Hãy lập bảng “tần số”.
b, Tính điểm trung bình bài kiểm tra.
Câu 2 (2điểm): Cho hai đa thức: P = 2×3 + 5xy – y3 + x3 – 2xy + 3×2 + 1
Q= x3+ x2 – 3xy+ y3 – xy – 6y3 -2
a, Thu gọn các đa thức .
b, Tính P + Q và P – Q.
Câu 3 (3điểm): Cho tam giác ABC, AB

Hỏi và đáp