Đề thi Toán 7 HKII NH 2010-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi Toán 7 HKII NH 2010-2011, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.BIÊN HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUANG ĐỊNH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
– o0o –
ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2010 – 2011.
MÔN TOÁN 7. Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ma trận đề thi
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đơn thức. Đa thức
1
0,5

1
0,5
2
1

1
0,5
5
2,5

Cộng, trừ đa thức một biến

2
1

2
1

Nghiệm của đa thức một biến

1
0,5
2
1

3
1,5

Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

1
1,5

1
1
2
2,5

Tam giác cân. Định lí Py ta go

1
0,5
1
1

2
1,5

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
2
1

2
1

Tổng
3
1,5

3
1,5
8
5,5

2
1,5
16
10

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3đ)
Câu 1: Nghiệm của đa thức P(x) = x2 + 2x + 1 là:
A. -1 B. 1 C. D. 3.
Câu 2: Bậc của đa thức 3×6 – 2x3y4 – 5xy + 1 là :
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7.
Câu 3: Kết quả phép tính 2x3y + 5x3y – 19x3y là:
A. 12x3y. B. – 12x3y C.-12x6y D. -12x6y2.
Câu 4 : Tam giác ABC cân tại A có = 700. Số đo của góc là:
A. 500 B. 600 C. 550 D. 700.
Câu 5 : Bộ ba nào trong các bộ ba sau đây là độ dài ba cạnh của tam giác?
A. 5cm, 3cm, 2cm B. 1cm, 2cm, 3cm
C. 2,2cm, 2cm, 4,2cm D.4cm, 5cm, 6cm.
Câu 6: Trọng tâm của tam giác là giao điểm của:
A. Ba đường trung tuyến .
B. Ba đường cao.
C. Ba đường phân giác.
D. Ba đường trung trực.
II/ PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1( 1 điểm): Cho đa thức: A(x) = 4×5 – 3×4 + 4×2 – 4×5 – 8×2 + 15x + 8×4 + 2
a/ Thu gọn đa thức.
b/ Tính A(-1).
Bài 2: (0,5 điểm). Tìm nghiệm của đa thức: B(x) = 8 – 2x
Bài 3: (2 điểm).Cho hai đa thức : P(x) = 5×4 + 4×3 + 3×2 – 2x
Q(x) = x5 + 4×4 – 3×3 – x + 1
a/ Tính P(x) + Q(x) , P(x) – Q(x).
b/ Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức P(x) nhưng không phải là nghiệm của đa thức Q(x).
Bài 4: ( 3điểm) Cho ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm.
a/ Tính BC.
b/ Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD = 3cm. Trên tia đối của tia AC lấy điểm I sao cho AC = AI. Chứng minh DI = DC.
c/ Chứng minh BDC = BDI.
Bài 5:( 0,5đ) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để khai triển tích : A = ( 5x + 2).(3 – 4x).

– HẾT-

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.BIÊN HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUANG ĐỊNH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
– o0o –
ĐÁP ÁN THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN TOÁN 7. Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.