DE THI TOAN 7 HK II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE THI TOAN 7 HK II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ BÀI KIỂM HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2012-2013
Lớp:…………………………….. Môn Toán 7
Họ tên:……………………………. Thời gian: 90 phút
Điểm

Lời phê của cô giáo

Đề bài
I.TRẮC NGHIỆM (2điểm)
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng. Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm.
Câu 1. Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức
A.
B.
C.
D. 0

Câu 2. Bậc của đơn thức là
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

Câu 3. Giá trị của biểu thức tại x=0 là
A. 2
B. -2
C. 1
D. 0

Câu 4. là nghiệm của đa thức nào sau đây
A.
B.
C.
D.

Câu 5. Bộ ba nào dưới đây là độ dài ba cạnh của tam giác
A. 2cm, 4cm, 6cm
B. 1cm, 1cm, 5cm
C. 1cm, 3cm, 5cm
D. 2cm, 3cm, 6cm

Câu 6. Cho hình bên
So sánh AB, AC và AD.
Kết luận nào dưới đây đúng ?

A. ABAD
C. ACAC

Câu 7. Tam giác ABC có G là trọng tâm, AM là đường trung tuyến, ta có:
A. AG =AM
B. AG =AM
C. AG =AM
D. AG =AM

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng :
Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn
Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc tù.
Trong một tam giác cân, góc ở đỉnh luôn là góc nhọn
Trong một tam giác cân, cạnh đáy luôn là cạnh lớn nhất.

II.TỰ LUẬN (8điểm)
Câu 9. (3 điểm). Điểm kiểm tra môn Toán học kì II của 30 học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau :
3
6
8
4
8
10
2
7
6
9

2
8
9
6
10
5
9
8
4
8

8
1
9
7
8
6
6
7
5
10

a. Dấu hiệu ở đây là gì ?
b. Lập bảng tần số.
c. Tính số trung bình cộng.
d. Tìm mốt của dấu hiệu.
Câu 10. (2 điểm). Cho hai đa thức sau

Thực hiện phép tính :

Câu 11. (2 điểm) Cho ABC cân tại A (), vẽ BD AC và CE AB. Gọi H là giao điểm của BD và CE.
Chứng minh : ABD = ACE
Chứng minh AED cân
Câu 12. (1điểm). Tìm nghiệm của các đa thức sau:

Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.