Đề Thi Toán 6 Kỳ II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề Thi Toán 6 Kỳ II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục và đào tạo ba bể

đề kiểm tra học kỳ ii Năm học 2007 – 2008
Môn : Toán lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ……………………………………………….. Lớp: ………………….

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a, Góc ABC có đỉnh là B có hai cạnh là ……………………………………………..
b, Góc bẹt là góc có …………………………………………………………………
c, Hai góc kề bù có tổng số đo bằng …………………………………………………
d, Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc…………………………………………………………………………..
Câu 2 (1 điểm)Khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng:
a, Số nghịch đảo của là:
A. ; B. ; C.
b, Viết hỗn số -3dưới dạng phân số được:
A. B. C.
c, Kết quả rút gọn phân số đến tối giản là:
A. B. C.
d, Viết số thập phân 0,5 dưới dạng dùng kí hiệu % được:
A. 5%; B. 0,05%; C. 50%
Câu 3 (2 điểm): Điền dấu (X) vào ô thích hợp:

Câu
Đúng
Sai

a,

b,

c,

d, 21,5% của 400 là 86

II. Phần tự luận (6 điểm):
Câu 1 (1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:
A =
B =
Câu 2 (1điểm): Tìm x biết:
Câu 3 (1,5 điểm): Học sinh lớp 6A đã trồng được 56 cây trong ba ngày. Ngày thứ nhất tròng được số cây. Ngày thứ hai trồng được số cây còn lại. Tính số cây học sinh lớp 6A trồng được trong ngày thứ ba.
Câu 4( 2 điểm): Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 500; góc xOz = 850.
a, Trong ba tia: Ox, Oy, Oz. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao?
b, Tính số đo góc yOz.
c, Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc yOt.

Hướng dẫn chấm toán 6
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):
Câu 1
a, BA,BC 0,25đ
b, Hai cạnh là hai tia đối nhau 0,25đ
c, 1800 0,25đ
d, Bằng nhau 0,25đ
Câu 2:
a, B 0,25đ
b, A 0,25đ
c, B 0,25đ
d, C 0,25đ
Câu 3:
a, Đúng 0,5đ
b, Sai 0,5đ
c, Sai 0,5đ
b, Đúng 0,5đ
II. Phần tự luận (6 điểm):
Câu 1:
Tính được: A = 0,5đ
B= -7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.