ĐỀ THI TOÁN 6 HỌC KÌ II VÙNG KHÓ KHĂN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ THI TOÁN 6 HỌC KÌ II VÙNG KHÓ KHĂN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS PHAN TIẾN
Họ và tên:…………………………..
Lớp: 6… SBD:………… Số tờ: …..
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2014 -2015
Ngày kiểm tra: ……./……./ 2014
Môn: Toán Thời gian: 90 phút
Mã đề:

II.a

Điểm:
Phê kí của giám khảo:
GT 1
GT 2
Gv ra đề
Duyệt

Tổ cm
Cm cấp

A/ Trắc nghiệm( 2 đ): Thời gian làm bài 18 phút
Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước :
Câu 1/ Kết quả của phép tính : (-2).5 bằng ?
A. 5 B. – 5 C. 10 D. – 10
Câu 2/ Kết quả của phép tính : (-4).( – 2) bằng ?
A. 6 B. – 6 C. – 8 D. 8
Câu 3/ Trong các số sau số nào không phải là ước của 8 trong tập hợp Z
A. 2 B. 1 C. 0 D. 4
Câu 4/ Kết quả sau khi rút gọn phân số đến tối giản là :
A. B. C. D.
Câu 5/ Kết quả của phép tính là
A. B. C. D.
Câu 6/ Số đối của là
A. B. C. D.
Câu 7/ Số nghịch đảo của là
A. B. 2 C. D.
Câu 8/ Đổi hỗn số ra phân số kết quả là :
A. B. C. D.

TRƯỜNG THCS PHAN TIẾN
Họ và tên:…………………………..
Lớp: 6… SBD:………… Số tờ: …..
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2014 -2015
Ngày kiểm tra: ……./……./ 2014
Môn: Toán Thời gian: 90 phút
Mã đề:

II.b

Điểm:
Phê kí của giám khảo:
GT 1
GT 2
Gv ra đề
Duyệt

Tổ cm
Cm cấp

A/ Trắc nghiệm( 2 đ): Thời gian làm bài 18 phút
Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái đứng trước :
Câu 1/ Số nghịch đảo của là
A. B. 2 C. D.
Câu 2/ Đổi hỗn số ra phân số kết quả là :
A. B. C. D.
Câu 3/ Kết quả của phép tính : (-2).5 bằng ?
A. 5 B. – 5 C. 10 D. – 10
Câu 4/ Kết quả của phép tính : (-4).( – 2) bằng ?
A. 6 B. – 6 C. – 8 D. 8
Câu 5/Trong các số sau số nào không phải là ước của 8 trong tập hợp Z
A. 2 B. 1 C. 0 D. 4
Câu 6/ Kết quả sau khi rút gọn phân số đến tối giản là :
A. B. C. D.
Câu 7/ Kết quả của phép tính là
A. B. C. D.
Câu 8/ Số đối của là
A. B. C. D.

TRƯỜNG THCS PHAN TIẾN
Họ và tên:…………………………..
Lớp: 6… SBD:………… Số tờ: …..
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2014 -2015
Ngày kiểm tra: ……./……./ 2014
Môn: Toán Thời gian: 90 phút
Mã đề:

II.a

Điểm:
Phê kí của

Hỏi và đáp