đề thi toán 6 học kì 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đề thi toán 6 học kì 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
NĂM HỌC 2018 – 2019

Nhận thức

Chủ đề

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

CẤP THẤP
CẤP CAO

Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Nắm được công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số. (Câu 3a,b)

– Biết cách viết một tập hợp. Biết tìm số phần tử của một tập hợp. (Câu 4)
Học sinh biết vận dụng các tính chất phép cộng, phép trừ vào giải toán.
(Câu 7a,b)

Nắm được các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính.
(Câu 6)
Biết vận dụng tìm bội chung và BCNN trong các bài toán thực tế đơn giản.
(Câu 8)

Số câu: 07
Số điểm: 05
Tỉ lệ: 50%
Số câu: 02
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:
Số câu: 03
Số điểm: 1,75
Tỉ lệ: 45%
Số câu: 02
Số điểm: 2,75
Tỉ lệ: 55%

Số câu: 07
Số điểm: 05
Tỉ lệ: 50%

Số nguyên
– Tìm được số đối của một số nguyên. (Câu 1)
Thực hiện được phép tính cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu, trừ hai số nguyên.
(Câu 2 a,b,c)

Vận dụng quy tắc dấu ngoặc
(Câu 10)

Số câu: 04
Số điểm: 02
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 01
Số điểm: 0,25
Tỉ lệ: 12,5%
Số câu: 03
Số điểm: 0,75
Tỉ lệ: 37,5%

Số câu: 01
Số điểm: 01
Tỉ lệ: 50%
Số câu: 04
Số điểm: 02
Tỉ lệ: 20%

Đoạn thẳng
Biết tìm hai tia đối nhau. Biết tìm điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
(Câu 5 a,b,c)
Biết so sánh hai đoạn thẳng. Biết nhận biết trung điểm của một đoạn thẳng
(Câu 9 a,b,c)

Số câu: 06
Số điểm: 03
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 03
Số điểm: 01
Tỉ lệ: 33,3%
Số câu: 03
Số điểm: 02
Tỉ lệ: 66,7%

Số câu: 06
Số điểm: 03
Tỉ lệ: 30%

Số câu: 17
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
Số câu: 15
Số điểm: 6,25
Tỉ lệ: 62,5%
Số câu: 02
Số điểm: 2,75
Tỉ lệ: 27,5%
Số câu: 01
Số điểm: 01
Tỉ lệ: 10%
Số câu: 17
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

PHÒNG GD & ĐT LẠC DƯƠNG

TRƯỜNG THCS ĐẠ NHIM

(Đề gồm 01 trang)
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2018- 2019
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1:(0,25đ)
Tìm số đối của -2

Câu 2:(0,75đ)
Thực hiện phép tính:
a/ (-17) + (-13); b/ (-12) + 6; c/ 30 – 100

Câu 3:(0,5đ)
Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:
a/ 23.27; b/ 412 : 42

Câu 4:(0,75đ)
Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 10 bằng hai cách. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?.

Câu 5:(1,0đ)
Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy. Lấy điểm B thuộc tia Ax, lấy điểm C thuộc tia Ay.
a/ Vẽ hình
b/ Viết tên hai tia đối nhau với gốc A.
c/ Trong ba điểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu 6:(0,75đ)
Thực hiện phép tính:
100 – [120 – (– 2)2]

Câu 7:(1,0đ)
Tìm số tự nhiên x, biết:
a/ (x – 40) – 140 = 0; b/ 170 – (x + 2) = 50.

Câu 8: (2,0đ)
Số học sinh khối 6 của

Hỏi và đáp