đề thi toán 6 (HK1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về đề thi toán 6 (HK1), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Toán 6. Năm học 2008 – 2009
Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
Đề: 01
I.Trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1. Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?
A. 32 B. 42 C. 52 D. 62
2. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30?
A. 8 B. 5 C. 4 D. 3
3. Kết quả sắp xếp các số -2; -3; -102; -99 theo thứ tự tăng dần là?
A. -2; -3; -99; -102 B. -102; -99; -2; -3 C. -102; -99; -3; -2 D. -99; -102; -2; -3
4. Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là:
A. -789 B. -987 C. -123 D. -102
5. Cho tập hợp A = 3; 7. Kí hiệu nào sau đây là đúng?
A. 3 A B. 7 A C. 3 A D. 7 A
6. Số nào sau đây là số nguyên tố?
A. 17 B. 9 C. 77 D. 57
7. Cho tập hợp A = {xZ| -2 x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.