Đề thi toán 6 HK I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề thi toán 6 HK I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP
Trường THPT Hermann Gmeiner

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học : 2010-2011
Môn : TOÁN Lớp : 6
Thời gian : 90 phút

Bài 1 : Thực hiện phép tính.
a) 73 .12 + 27 .12
b) 57 : 54 – 23 . 22 – ( 110 + 8 ) : 3 + | -3 |

Bài 2 : Tìm số tự nhiên x biết :
a) ( 2x – 32 ) – 25 = 6
b) 120 – 3 ( x + 15 ) = ( 5 – 3)2 .15
c) x B (9) ; xƯC ( 36,54 ) và x > 9

Bài 3 :
Lớp 6A có 54 học sinh, 6B có 42 học sinh, 6C có 36 học sinh. Trong buổi khai giảng cả ba lớp phải xếp một số hàng như nhau mà không thừa các bạn nào. Tính số hàng nhiều nhất mỗi lớp có thể xếp được.

Bài 4 :
Viết tập hợp A các số tự nhiên vừa là ước của 32 vừa là hiệu của 4 theo 2 cách.

Bài 5 : Hình học
Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 6cm.
Tính độ dài đoạn MN
Trên tia đối của tia Ox lấy điểm A sao cho OA =ON. Hỏi điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AM không ? vì sao ?

Hết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.