Đề thi Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Thạch Thành 1 – Thanh Hóa

Những bài tập mà kho đề thi Khảo sát chất lượng Toán 11 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề thi Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Thạch Thành 1 – Thanh Hóa, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Thạch Thành 1 – Thanh Hóa có mã đề 132 gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài là 90 phút, kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng môn Toán đối với học sinh khối 11 trong giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, đề thi có đáp án mã đề 132, 209.

Trích dẫn đề thi Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Thạch Thành 1 – Thanh Hóa:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD, CB, SA. Giao tuyến của (MNK) với (SAB) là đường thẳng KT, với T được xác định theo một trong bốn phương án được liệt kê dưới đây. Hãy chọn khẳng định đúng:
A. T là giao điểm của KN và SB. B. T là giao điểm của MN với SB.
C. T là giao điểm của MN và AB. D. T là giao điểm của KN và AB.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Cho hàm số f(x) xác định trên đoạn [a;b]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Nếu hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] và f(a)f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trên khoảng (a;b).
B. Nếu f(a)f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên khoảng (a;b).
C. Nếu hàm số f(x) liên tục, tăng trên đoạn [a;b] và f(a)f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không thể có nghiệm trên khoảng (a;b).
D. Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trong khoảng (a;b) thì hàm số f(x) phải liên tục trên khoảng (a;b).
+ Trên giá sách có 20 cuốn sách; trong đó 2 cuốn sách cùng thể loại, 18 cuốn sách khác thể loại. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho các cuốn sách cùng thể loại xếp kề nhau?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.