Đề Thi Tin Học 6 – HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề Thi Tin Học 6 – HKI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS&THPT DTNT Đạ Tẻh
Họ, tên:……………………………………….
Lớp:……………………………………………
ĐỀ THI PHẦN LÝ THUYẾT
MÔN TIN HỌC 6 – HỌC KÌ I
Thời gian làm bài:45 phút;

Phần I: Trắc Nghiệm (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đầu tiên trước mỗi câu trả lời đúng:
Câu 1:Bộ nhớ là nơi:
A. điều khiển các chương trình có trong máy tính. B. điều khiển các thiết bị của máy tính.
C. lưu các chương trình và dữ liệu. D. điều khiển các hoạt động của máy tính.
Câu 2: Để có thể hoạt động, máy tính cần được:
A. Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản C. Nối với một máy in
B. Cài đặt hệ điều hành D. Cài đặt một chương trình quét và diệt vi-rút.
Câu 3: Mô hình quá trình xử lý 3 bước được tiến hành theo quy trình:
A. Xuất( Xử lý ( Nhập B. Xử lý ( Nhập ( Xuất
C. Nhập ( Xử lý ( Xuất D. Nhập ( Xuất ( Xử lý
Câu 4: Thực hiện nháy nút Start ( chọn Turn off Coputer ( chọn Turn off để:
A. ra khỏi hệ thống. B. kết thúc phiên làm việc.
C. đăng nhập phiên làm việc. D. khởi động máy tính.
Câu 5: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ gọi là?
A. Biểu tượng; B. Tệp tin; C. Bảng chọn; D. Đường dẫn
Câu 6: Cách ghi đường dẫn nào sau đây là đúng:
A. C:KHOI6TINHOC B. C:/KHOI6/TINHOC
C. C:KHOI6TINHOC D. C:/KHOI6/TINHOC/
Câu 7: Hệ điều hành máy tính thực hiện:
A. Chỉ điều khiển bàn phím và chuột;
B. Chỉ điều khiển các thiết bị phần cứng;
C. Chỉ điều khiển các chương trình phần mềm;
D. Điều khiển tất cả các thiết bị phần cứng và mọi chương trình hoạt động trên máy tính
Câu 8: Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng:
A. Dãy số thập phân. B. Dãy các bit gồm các kí hiệu 1.
C. Dãy các bit (dãy nhị phân) gồm hai kí hiệu 0 và 1. D. Văn bản, hình ảnh, âm thanh.
Câu 9: Thông tin sau khi đã xử lý gọi là :
A. Thông tin vào B. Thông tin ra C. Thông tin lên D. Thông tin xuống
Câu 10: Các dạng thông tin cơ bản là:
A. Văn bản, hình ảnh B. Hình ảnh, âm thanh
C. Văn bản , âm thanh D. Văn bản, hình ảnh, âm thanh
Câu 11: Khu vực chính của bàn phím bao gồm:
A. Hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới,hàng phím số.
B. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới, hàng phím chứa phím cách.
C. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở.
D. Hàng phím số, hàng phím chứa phím cách, hàng phím cơ sở.
Câu 12: Mắt người không thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây:
A. Giọt sương của buổi sớm mai B. Đàn chim đang bạy lượn trên bầu trời
C. Những con vi trùng, vi khuẩn D. Nhiều người qua lại trên đường
Câu 13: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng:
A. Dãy lục phân B. Dãy bit C. Dãy Mb D. KB
Câu 14: Phần chính của bộ nhớ trong là:
A. ROM B. RAM C. Đĩa cứng D. Đĩa mềm
Câu 15: Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai đó là:
A. F và K B. F và J C. K và J D. G và F
Câu 16: Nút start nằm ở đâu trên màn hình nền:
A. Nằm trên thanh công việc B. nằm tại một góc của màn hình
C. Nằm trong cửa sổ My computer D. Nằm trong cửa số My document
Phần II Tự Luận (4 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Nêu các nhiệm vụ chính của hệ điều hành ?
Câu 2: (3 điểm) Nêu một số khả năng của máy tính? Ở trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.