de thi tin 9 hkii – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de thi tin 9 hkii, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2011 – 2012
MÔN: TIN HỌC 9
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Ngày:…………/ 12 / 2011
ĐIỂM
PHÊ

I. Chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S) trong các câu sau ( 2.0 điểm)
1.Văn bản, âm thanh, hình ảnh là những dạng thông tin phổ biến trên trang Web.
2. Google là máy tìm kiếm duy nhất trên thế giới.
3. Phần mở rộng của trang web thường là: hmtl.
4. Thư điện tử Là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính.
5. Mozilla Fiefox không phải là một trình duyệt Web.
6. Mạng của bộ giáo dục và đào tạo: www.ude.net.vn
7. Đào tạo qua mạng đem đến cho con người cơ hội học “mọi lúc, mọi nơi”.
8.Viruts máy tính là nguyên nhân duy nhất làm máy bị hư hỏng.
II.Khoanh tròn trước các chữ cái mà em cho là đáp án đúng nhất: (5.0 điểm )
Câu 1: Chọn tên Mail đúng:
A. [email protected] B. www.vnepress.net
C. http://www.dantri.com.vn D. [email protected]
Câu 2: 1 số máy tìm kiếm:
A. http://www.bing.com B. http://www.google.com.vn
C. http://www.yahoo.com D. Cả 3 đều đúng
Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Chúng được xếp vào loại mạng:
A. Mạng có dây B. Mạng WAN C. Mạng LAN D. Mạng không dây
Câu 4: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ:
A. Pascal B. thnl C. html D. thml
Câu 5: Mạng LAN được viết tắc của các từ:
A. Locel Area Networld B. Local Are Network
C. Local Area Network D. Lacal Area Network
Câu 6: Những trình duyệt web:
A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…
B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…
C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…
D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…
Câu 7: Siêu văn bản là:
A. Là các trang web B. Là loại văn bản tích hợp một dạng dữ liệu là văn bản,
C. Hypertext D. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau
như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết
Câu 8: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là:
A. Máy trạm (client, workstation) B. Là mô hình khách-chủ (server-client)
C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation) D. Máy chủ (server)
Câu 9: Trang web được tạo bằng phần mềm Kompozer có phần mở rộng là:
A. .doc B. .exe C. .html D. .thml
Câu 10: Năm máy tính cá nhân và một máy in trong một phòng được nối với nhau bằng dây cáp mạng để dùng chung máy in. Chúng được xếp vào loại mạng:
A. Mạng LAN B. Mạng có dây C. Mạng không dây D. Mạng WAN
Câu 11: Cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:
A. @B. @
C. @D.
Câu 12: Các kiểu mạng:
A. Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng B. Mạng LAN, WAN, kiểu đường thẳng và kiểu vòng
C. Mạng kiểu đường thẳng D. Mạng kiểu đường thẳng và kiểu vòng
Câu 13: WWW là:
A. Là một dịch vụ tổ chức thông tin trên web
B. Là một dịch vụ truy cập web
C. Là một dịch khai thác thông tin trên internet
D. Là một dịch vụ tổ chức và khai thác thông tin trên world wide web.
Câu 14: Mạng WAN được viết tắc của các từ:
A. Wede Area Network B. Work Are Network
C. World Area Networld D. Wide Area Network
Câu 15: Mạng máy tính được phân ra làm các loại:
A. Mạng có dây và mạng không

Hỏi và đáp