ĐỀ THI THƯTHPT ĐÔNG SƠN I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ THI THƯTHPT ĐÔNG SƠN I, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KHUNG ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2017- 2018
MÔN TOÁN

STT

CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
Tổng tỷ lệ

Nhận biết +
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

1
Giải phương trình, hệ PT

20%

– Số câu hỏi
2

– Số điểm
20%

2
Rút gọn biểu thức, tính giá trị của biểu thức

10%

– Số câu hỏi
1
1

– Số điểm
10%
10%

3
Hàm số bậc nhất

10%

– Số câu hỏi
1

– Số điểm
10%

4
Ứng dụng của định lý Vi-et

10%

– Số câu hỏi
1

– Số điểm
10%

5
Hình học phẳng

30%

– Số câu hỏi
1
1
1

– Số điểm
10%
10%
10%

6
Chứng minh BĐT, tìm min , max

10%

– Số câu hỏi

1

– Số điểm

10%

Tổng câu
6
2
2
12

Tổng điểm
60%
20%
20%
100%

SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN I

ĐỀ THI THỦ VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Toán
(Thời gian làm bài 120 phút )
Ngày thi: 25/5/2016

Câu 1(2,0 điểm)
1.Giải phương trình khi m = 1
2.Giải hệ phương trình
Câu 2(2,0 điểm) Cho biểu thức P = với x >0 và x ( 1
1.Rút gọn P
2.Tính giá trị của x khi P = 3
Câu 3(2,0 điểm)
1.Cho hàm số . Tìm m, n biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng và đi qua điểm A(1; 2016)
2.Tìm n để phương trình x2 – 2(n – 1)x – n – 5 = 0 (1) có 2 nghiệm thoả mãn hệ thức = 14.
Câu 4(3,0 điểm)
Cho đường tròn (O; R), đường kính AB vuông góc với dây cung MN tại điểm H (H nằm giữa O và B). Trên tia đối của tia NM lấy điểm C nằm ngoài đường tròn (O; R) sao cho đoạn thẳng AC cắt đường tròn (O; R) tại điểm K khác A. Hai dây MN và BK cắt nhau ở E. Qua N kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt tia MK tại F.
1.Chứng minh tứ giác AHEK nội tiếp
2.Chứng minh tam giác NFK cân và EM.NC=EN.CM
3.Giả sử KE =KC. Chứng minh OK // MN
Câu 5(1,0 điểm)
Cho các số dương x, y, z thỏa mãn: x + y + z = 1.
Chứng minh rằng: + +

………………………….Hết………………………………..

Họ và tên thí sinh………………………………………………SBD……………………………….

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN I
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN KÌ THI THỦ VÀO 10 THPT
Năm học 2017 – 2018
ĐỀ A
Câu
Nội dung
Điểm

1

2,00

1. Khi m = 1 ta có PT
Phương trình đã cho có hai nghiệm x = -1 và x = -2
0,5
0,5

2. Ta có
0,5

Hệ có một nghiệm (x;y) = (3; 1)
Cách 2: Từ PT (1) ta có x = y+2 thế vào PT (2) ta được 5y = 5 . Hệ đã cho có một nghiệm (x;y) = (3; 1)
0,5

2.1

1,00

Ta có: P =
0,25

=
0,25

=
0,25

= = =
0,25

2.2

1.00

Với P =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.