de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de thi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

6/43
Bài 2: Tam giác ABC có diện tích S =27đồng dạng với tam giác A’B’C’có diện tích S’ =136’6875; AB và A’B’ là hai cạnh tương ứng.Tính tỉ số và ghi bằng phân số tối giản
ĐS:
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông ở A. BC bằng 8,916 và AD là đường phân giác trong của góc A. Biết BD =3,178, tính hai cạnh AB và AC.
ĐS: AB=4,319832471 AC=7.799622004
Bài 6: Cho hình thang cân có hai đường chéo vuông góc với nhau. Hai đáy có độ dài là 15,34cmvà 24,35cm.
1) Tính độ dài cạnh bên của hình thang;
2)Tính diện tích hình thang.
ĐS: 1)20,34991523 2)393,8240250
11/59
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông ở A. AB= 15 cm ;BC=26 cm Kẻ phân giác BD ( D nằm trên AC). Tính DC? ĐS: 13,46721402
Bài 15:Cho hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc đáy nhỏ dài 15,34 cm cạnh bên dài20,35cm .Tính độ dài đáy lớn ĐS: 24,35014168
11/59
Bài 7: Cho tam giác ABC có đường cao AH =21,431cm ; các đoạn thẳng HB = 7,384cm; HC = 9,318cm.
1) Tính cạnh AB, AC. ĐS: 1)AB=22,66740428 AC= 23,36905828
16/85
Bài 10: Hai tam giác ABC và DEF đồng dạng . Biết tỉ số diện tích tam giác ABC và DEF là 1,0023; AB=4,79cm. Tính DE chính xác đến chữ số thập phân thứ tư.
KQ: 4,784500984
18/94
Bài 6: Tam giác ABC vuông tại A có đường cao là AH. Biết AB = 0,5; BC = 1,3.Tính AC, AH, BH, CH gần đúng với 4 chữ số thập phân.
ĐS: AC=1,200000000 AH=0,4615 BH=0,1923 CH=1,1077
20/111
Bài 3: Tam giác ABC vuông tại A có đường cao là AH=12,6 ; BC = 25,2.
1)Tính (AC+AB)2và (AB-AC)2 (HD
2) Tính BH và CH
ĐS: (AC+AB)2=2AB2=4AB2=2BC2=1270,08 (AB-AC)2 =0 BH = CH=AH=12,6 cm
20/111
Bài 4: Tam giác ABC vuông tại B ; BC = 18,6. Hai trung tuyến BM và CN vuông góc với nhau.Tính CN
HD: BC2=CN.HC
MN= BC:2 HN2+HM2=MN2
BN2 =CN2 –BC2 SBCMN = BM.CN=0,5(BC+MN) BN =>
BM2.CN2=0,52(BC+MN)2 BN2 (9MN2-CN2)CN2=0,(BC+MN)2 (CN2 –BC2)
CN2 =X ? là nghiệm của PT:
-X2 +778,41X=194,6025 X-67324,6809
X2-583,8075X-67324,6809 =0
X1= 682,4578182 X2 CN2 = 682,4578182 =>CN= 26,12389363 cm
20/111
Bài 10: Cho hình thoi có chu vi là 37,12 cm. Tỉ số hai đường chéo là 2:3 , Tính diện tích hình thoi. KQ: 79,49390769cm2
23/126
Bài 6: Cho hình thang ABCD cân dáy nhỏ CD = 16,45 cạnh bên CB = AD = 30,10cm. Hai đường chéo ACvà BD vuông góc. Tìm công thức tính độ dài đáy lớnvà tíng giá trị.
KQ

23/126
Bài 8: Tam giác ABC vuông tại C . đường tròn nội tiếp gọi D là tiếp điểm của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.