de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bồi dưỡng chuyên đề
Giải toán bằng máy tính

Đề 1 : giải toán bằng máy tính
A. Điền kết quả:
Bài 1 :a/
KQ:-5,264212073
b/ KQ:1,124400904(1h7ph27,84s)
c/ KQ: 6,567742457
Bài 2 :tìm x biết : KQ: x=0,4301
chính xác (0,0001)
b.Tự luận :
Bài 3 : a/ tìm dư chính xác (0,00001)
( x8+7×7-5×6+3×4+5×3-x2+5,1234) : (x-3,534)
áp dung định lí Bơdu” F(x)=Q(x).(x+a)+R =>f(- a)= R KQ:R=63461,24615
b/ f(x) = x4+5×3- 4×2-3x+2m
Tìm m để f(x) chia hết cho (3x- 1)
Đặt Q(x)= x4+5×3- 4×2-3x => f(x) = x4+5×3- 4×2-3x+2m = Q(x)+2m
FQ2m để f(x) chia hết cho (3x- 1) thì F=R=0
=>Q2m=0 =>m= – Q: 2 KQ: m= 0,62345679 (1,87037037)
c/ phân tích thành nhân tử : x5-2×4-4×3+ 4×2- 5x+6
áp dụng sơ đồ HócLe: Nhẩm thấy x0 là một nghiệm của đa thức ta có:
a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7

b0= a0
b1= x0 .a0 + a1
b2= x0 .b1 + a2
b3= x0 .b2 + a3
…….
…..
……
……

=>x5-2×4- 4×3+ 4×2- 5x+6 = (x- x0)( b0 x4 + b1 x3 +b2 x2 +b3 x +b4)
…………………………………………………………………………..
x5-2×4- 4×3+ 4×2- 5x+6 =(x-1)(x+2)(x-3)(x2+1)
Bài 4 : Một người gửi 15,351 triệu đồng vào ngân hàng với lãi xuất x= 0,78% trong 24 tháng .Nếu người đó không rút lãi thì sau 6 năm người đó rút cả gốc và lãi là bao nhiêu tiền .
Giải :Sau 2năm : trong sổ có : a+ a .x= a( 1+ x ) ( a là số tiền gửi lúc đầu)
Sau 4năm :trong sổ có : a( 1+ x ) + a( 1+ x ) x = a( 1+ x ) + a( 1+ x ) x = a( 1+ x )2(đồng)
Sau 6năm : trong sổ có a( 1+ x )2 +a( 1+ x )2 x= a (1+x)3

Sau 6năm : trong sổ có a (1+x)3=(15,351 triệu)(1+0,78%)3 KQ: =15,71302255(triệu)
TQ: Một người gửi a triệu đồng vào ngân hàng với lãi xuất x=m% trong 12 tháng ( 1năm)
Sau k năm trong sổ có a (1+x)k
Bài 5 : ông A bỏ vốn nuôi lợn đến khi bán ông tính .Bán cùng một giá nếu lợn đói thì được x đồng lỗ 5% vốn .Nếu bán lợn no thì được y đồng lãi 12% so với vốn . Tìm tỉ số giữa x và y .tìm x và y
biết y2- x2=87975 .105
Giải:
Gọi số vốn là a đồng.
Theo đề bài bán lợn đói được : x=a-5%a =95%a
bán lợn no được : y=a+12%a =112%a
ta có x2
=>x= y
KQ: x=177087,549
y=150208,1889
Bài 6 thách đố : không dùng Fím xy , tính 724 . các fím còn lại

Hỏi và đáp