de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi giao lưu toán – Lớp 5-Đề 1
Họ và tên:
(Từ câu 1 đến câu 10 chỉ ghi đáp số. Câu 11 giải cụ thể)
Bài 1 : Tính tổng của 1 + 2 + 3 + …..+ 2002 + 2003 + 2004.

Bài 2 : Trong một tháng nào đó có ngày đầu tháng và ngày cuối tháng đều là ngày chủ nhật. Vậy, tháng đó là tháng nào ?

Bài 3 : : Mua một cuốn sách được giảm giá 25% giá bìa thì phải trả 13 200 đồng. Giá bìa quyển sách là bao nhiêu?

Bài 4 : Cho biểu thức:
A= (x+ 44,8) + (x – 43,1) + ( x+41,4) + x- 39,7) +( x+31.2) +(x-29,5).
Hãy tính giá trị của biểu thức A khi x = 43,1

Bài 5 : Cho tam giác ABC , trên cạnh AB lấy một điểm M sao cho AM bằng 2/3 cạnh AB . Trên cạnh AC lấy một điểm N sao cho AN bằng 2/3 cạnh AC . Từ đỉnh A kẻ một đoạn thẳng cắt MN tại K và cắt BC tại E .
a) Tính SAMN / S ABC . b) So sánh AK với AE .

Bài 6 : Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau S khi làm được 3 giờ thì người thợ cả có việc riêng phải nghỉ làm chỉ còn người thợ thứ hai phải một mình làm nốt công việc đó trong 6 giờ. Hỏi mỗi người thợ làm một mình thì sau mấy giờ mới xong công việc đó.

Bài 7 : Một người mua 10 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt hết tất cả 9500 đồng . Tính giá tiền mỗi quả trứng gà và mỗi quả trứng vịt biết rằng tiền mua 5 quả trứng gà nhiều hơn 2 quả trứng vịt là 1600 đồng .

Bài 8 : Khi thực hiện một phép nhân có thừa số thứ hai là 1993 , có học sinh sơ ý đã viết các tích riêng thẳng cột như đối với phép cộng . Do đó đã được tích sai là 43868 . Hỏi tích đúng là bao nhiêu ?

Bài 9 : Khi đánh số thứ tự các trang của một cuốn sách người ta đã dùng trung bình mỗi trang 2 chữ số . Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ?

Bài 10 : Trước đây, tuổi anh hiện nay gấp 3 lần tuổi em trước kia .Lúc anh bằng tuổi em hiện nay thì tổng số tuổi của hai người sẽ là 28 tuổi . Tính tuổi của mỗi người hiện nay .

Bài 11 Trong kì thi học sinh giỏi vừa qua trường Tiểu học Kim đồng đã chọn được đội tuyển học sinh giỏi khối 5 gồm có 34 các bạn biết rằng số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là một các bạn. Hỏi số bạn nữ, số các bạn nam của đội tuyển?

Đề thi giao lưu toán – Lớp 5-Đề 2
Họ và tên:
(Từ câu 1 đến câu 10 chỉ ghi đáp số. Câu 11 giải cụ thể)

Bài 1 : Tìm X trong dãy sau:
a ) =14 b) = 4

Bài 2 : Một người bán vải bán lần thứ nhất 2m ,lần thứ hai bán 1/2 số mét còn lại và 1/2m ,lần thứ ba bán 1/2 số mét còn lại và 1/2 m , lần thứ tư bán 1/2 số m còn lại sau và 1/2 m , như vậy là vừa hết . Hỏi quầy đó đã bán tất cả bao nhiêu mét vải ?

Bài 3 : Tìm X : ( X + 1 ) + ( X + 4 ) + ( X + 7 ) + ( X + 10) + ….+ ( X + 28 ) = 155 .

Bài 4 :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.