de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

De 5
Bài 1. (3đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)
– 69 – 31
Bài 2. (2đ) Tìm số nguyên x biết:
(13 – ) + 15 = 20
Bài 3. (2đ) Điền dấu “X” vào ô trống mà em chọn:
Đúng
Kết quả
Đúng
Sai

144 :122 – 29. 31
898

52009 : 52008 – 6
– 1

225 – 152 – 333 : 3
– 111

(5674 – 97) – 5674
97

Bài 4. (2đ) Tính tổng các số nguyên x, biết:
13 < x < 15
7
Bài 5. (1đ) Tìm tập hợp các số nguyên x sao cho 3 chia hết cho x + 1.
ĐÁP ÁN ĐỀ 5
Bài 1. (3đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)
c) – 69. – 31
= – 69.47 – 31.47
= –47( 69 + 31)
= –47.100 = –4700

Bài 2. (2đ) Tìm số nguyên x biết:

(13 – ) + 15 = 20
13 – = 20 – 15
= 13 – 5
= 8
x = 8

Bài 3. (2đ) Điền dấu “X” vào ô trống mà em chọn:
Tính
Kết quả
Đúng
Sai

144 :122 – 29. 31
898

X

52009 : 52008 – 6
– 1
X

225 – 152 – 333 : 3
– 111
X

(5674 – 97) – 5674
97

X

Bài 4. (2đ) Tính tổng các số nguyên x, biết:
13 < x < 15
x 14
Vậy tổng các số nguyên x bằng 14
7
x 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Vậy tổng các số nguyên x bằng 0

Bài 5. (1đ) Tìm tập hợp các số nguyên x sao cho 3 chia hết cho x + 1.
3 x + 1 nên x + 1 Ư(3) = 1, 3. Ta có 4 trường hợp:
* x + 1 = 1 x = 0
* x + 1 = – 1 x = –2
* x + 1 = 3 x = 2
* x + 1 = –3 x = –4
Vậy: x 0, –2, 2, –4 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.