đề thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về đề thi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HSG
Môn : Toán 6
Bài1.(2 điểm ) Tìm x để
a. x – =
b.
c. 2009 + chia hết cho 13
Bài2. ( 2 điểm ) Tính
a. A =
b. B = 3+.

Bài3. ( 2điểm ) Cho M = .
a. M có chia hết cho 5, cho 12 không ? vì sao?
b.Tìm số tự nhiên n biết rằng 2M+3 = .
Bài4. ( 2điểm )
a. Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó được thương là 11 không dư.
b.Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh ( p+5)(p+7) chia hết cho 24.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.