de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de thi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra vật lý 6 Tiết 27
A TRẮC NGHIỆM (3đ)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1 Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với KLR của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thuỷ tinh?
A. KLR của chất lỏng tăng.
B. KLR của chất lỏng thoạt đầu giảm, sau đó mới tăng.
C. KLR của chất lỏng giảm.
D. KLR của chất lỏng không thay đổi.
Đ/A :C
Câu 2. Khi các vật nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn, do đó trong thực tế khi lắp đặt đường ray xe lửa ở chỗ nối các thanh ray người ta thường để một khe hở nhỏ để
A. dễ uốn cong đường ray.
B. tiết kiệm thanh ray.
C. dễ tháo lắp thanh ray khi sửa chữa hoặc thay thế.
D. tránh hiện tượng các thanh ray đẩy nhau do dãn nở khi nhiệt độ tăng.
Đ/A 😀
Câu 3. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dùng chất lỏng dựa trên hiện tượng
A. dãn nở vì nhiệt của chất lỏng. B. dãn nở vì nhiệt của chất rắn.
C. dãn nở vì nhiệt của chất khí. D. dãn nở vì nhiệt của các chất.
Đ/A :A

Câu 4. Biết khi nhiệt độ tăng từ 20oC đến 50oC thì 1 lít nước nở thêm 10,2 cm3. Hỏi 2000cm3 nước ban đầu ở 20oC khi được đun nóng tới 50oC thì sẽ có thể tích bao nhiêu?
A. 20,4 cm3 B. 2010,2 cm3 C. 2020,4 cm3 D. 20400 cm3
Đ/A :C
B. TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 1 ( 2đ). Nêu ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế?
Đ/A
Ứng dụng của một số nhiệt kế:
– Nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm thường dùng để đo nhiệt không khí, nhiệt độ nước.
– Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.
– Nhiệt kế rượu thường dùng để đo nhiệt độ không khí.

Câu 2 (2đ). Giải thích tại sao các tấm tôn lợp nhà thường có hình lượn sóng?
Đ/A
Các tấm tôn lợp nhà thường có hình lượn sóng vì khi trời nóng các tấm tôn có thể giãn nở vì nhiệt mà ít bị ngăn cản hơn nên tránh được hiện tượng sinh ra lực lớn, có thể làm rách tôn lợp mái.

Câu 3 (2đTính 350C và 470C ứng với bao nhiêu độ F?
Đ/A : 350C = 950F; 470C = 116,60F.
Câu 4 (1đTại sao không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh?

Đ/A Ta có công thức: d = …… = 10 …….
Khi nhiệt độ tăng thì thể tích (V) …tăng…….
Khi nhiệt độ tăng, khối lượng ( m ) không đổi nhưng thể tích ( V ) tăng do đó trọng lượng riêng (d ) …giảm…… Vậy trọng lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí lạnh. Do đó không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh.

Hỏi và đáp