de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Tính giá trị các biểu thức sau:
a) A = (103 – 102 + 252) : 53
b) B =
c) C =
Câu 2: Tìm x, y là các số nguyên, biết:
a) (2x + 1).(y – 5) = -10
b) có giá trị là số nguyên dương nhỏ nhất.
c) .x – = 3
Câu 3:
a) Chứng minh rằng: + 8. 9
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của phân số .
Câu 4: Lớp 6A chỉ gồm học sinh xếp loại học lực khá và giỏi. Cuối học kỳ I số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh khá. Đến cuối năm học có 2 học sinh khá vươn lên được xếp loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng số học sinh khá. Tính số học sinh của lớp 6A?
Câu 5: Cho đường thẳng xy, O là một điểm thuộc xy, từ O kẻ tia Oz bất kỳ không trùng với xy. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOz, từ O dựng tia Om Ot (Om, Ot cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ xy chứa Oz)
a) Cho xOz = 1300. Tính số đo góc xOt?
b) Dựng đường thẳng a bất kỳ cắt tia Ox tại A, cắt tia Oz tại B, cắt tia Ot tại N. Biết AB = 10cm, BN = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AN.
c) Giả sử xOz = zOy. Tính số đo góc xOt?
d) Chứng minh rằng tia Om là tia phân giác của góc zOy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.