Đề thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
TRƯỜNG THCS – DTNT BA TƠ BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2008-2009

Đề chính thức

Họ và tênhọc sinh: ………………………………………………………………
Lớp: ……………………… cấp THCS.
Thờii gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 13/12/2008.
Chú ý: – Đề này gồm: 4 trang.
– Thí sinh làm bài trực tiếp trên bài thi này.

ĐIỂM TOÀN BÀI THI
CHỮ KÝ CỦA GIÁM KHẢO

Bằng số
Bằng chữ
GK1
GK2

Quy định: Nếu không giaỉ thích gì thêm, hãy tính kết quả chính xác đến 10 chữ số.
Bài 1: (10 điểm)
Tính giá trị của các biểu thức sau và điền kết quả vào ô vuông:
a) A = KQ:
b) B =
c) d)

e) Biếtt: cosA = 0,8516 ; tgB = 3,1725 ; sinC = 0,4351.
Tính : E = cotg(A + B – C) ?
Bài 2: (6 điểm)
Tìm giá trị của x, y, z dưới dạng phân số (hoặc hỗn số) từ các phương trình sau rồi điền kết quả vào ô vuông :
a)

b)

c)

Bài 3: (10 điểm)
a) Tìm các số tự nhiên a và b biết rằng:

b) Tìm ƯCLN và BCNN của 170586104 và 157464096.

c) Tìm số dư của phép chia: 987654312987654321 cho 123456789.

Tìm chữ số hàng chục của 172008
Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số tự nhiên có dạng chia hết cho 13

Bài 4: (1điểm)

Cho u1 = 2008; u2 = 2009 và un+1 = un + un-1 với mọi n 2. Xác định u13 ?

Bài 5: (3,5 điểm )
Cho đa thức : P (x) = x3 + bx2 + cx + d và cho biết: P(1) = -15; P(2) = -15; P( 3) = -9.
a) Lập hệ phương trình tìm các hệ số b, c, d của P(x).

Giải: b, c, d là nghiệm của hệ phương trình sau:

b =
c =
d =

b) Tìm số dư r và đa thức thương Q(x) trong phép chia P (x) cho (x – 13).

Bài 6: (1điểm)
Cho đa thức : F(x) = x5 + 2×4 – 3×3 + 4×2 – 5x + m – 2008. Tìm giá trị của m để phương trình F(x) = 0 có một nghiệm là x = -1,31208.

Bài 7: ( 1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AC = 3AB . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho DC = AB. Tính tổng số đo ?

Bài 8: (2 điểm) Cho tam giác ABC có ; AB = 4cm ; AC = 6cm và trung tuyến AM. Từ B, kẻ BH vuông góc với AC taïi H và từ M, kẻ MK vuông góc với AC tại K (H, K ( AC). Tính độ dài đường trung tuyến AM.

Bài 9: (3điểm)
Cho tam giác ABC có AB = 8,91cm ; AC = 10,32cm và . (Tính chính xác đến 3 chữ số thập phân).
Độ dài đường cao BH.
Diện tích tam giác ABC.
Độ dài cạnh BC.

BH =
SABC =
BC =

Bài 10: (2điểm)
Chohình thang vuông ABCD (BC // AD ; ) có AB = 12,35cm;BC = 10,55cm; .
Tính chu vi của hình thang ABCD.
Tính diện tích của hình thang ABCD.
Tính các góc của tam giác ADC.
( Làm tròn đến độ )
C ABCD =
SABCD =
= ; =

SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
TRƯỜNG THCS – DTNT BA TƠ BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2008-2009

Đề chính thức ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài 1: (10 điểm)
Tính giá trị của các biểu thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.