đề thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
TOÁN LỚP 9
(Thời gian làm bài : 90 phút)
————————————————————————–

Bài 1 (1 điểm) : Tìm điều kiện của x để các căn thức sau đây có nghĩa :
a) ; b)
Bài 2 (2,5 điểm) :Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau :

(với x >1)

Bài 3 (1 điểm): Giải các phương trình sau :
a)
b)
Bài 4 (1,5 điểm): Cho biểu thức (với x >0 ; x ( 1)
a) Rút gọn F
b) Tìm x để
Bài 5 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm.
a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.
b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn đến độ).
c) Kẻ AK vuông góc với BM (K ( BM). Chứng minh : (BKC ∽ (BHM.
Bài 6 (1 điểm):
a) Cho góc nhọn x có . Tính giá trị của biểu thức M = 5cosx + 3cotgx.
b) Cho góc nhọn x. Chứng minh :

( HẾT )
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 – MÔN TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2010 – 2011
Bài 1 (1 điểm) : Tìm điều kiện của x để các căn thức sau đây có nghĩa :
a) có nghĩa khi 3x +2 ( 0 ( 0,5đ
b) có nghĩa khi 15 – 5x ( 0 ( 0,5đ
Bài 2 (2,5 điểm) : Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau :
= = 0,5đ
= 0,5đ
= = = 1 0,5đ
=
= = 0,5đ
= ( x > 1) 0,5đ
Bài 3 (1 điểm): Giải các phương trình sau :
a)
( ( ( Vậy
b) (đk: ) 0,5đ
( ( ( Vậy 0,5đ
Bài 4 (1,5 điểm):Cho biểu thức (với x >0 ; x ( 1) a) Rút gọn F
= = 0,5đ
b) Tìm x để
(
(
( ( ( thoả đk )

Hình vẽ 0,25 đ
Bài 5 (3 điểm):
a) Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.
(ABC vuông tại A :
+ AH2 = HB.HC = 4.6 = 24 ( AH = (cm) 0,5đ
+ AB2 = BC.HB = 10.4 = 40 ( AB = (cm) 0,5đ
+ AC2 = BC. HC = 10.6 = 60 ( AC = (cm) 0,5đ
b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn độ).
(ABM vuông tại A
+ ( 0,5đ
c) Kẻ AK vuông góc với BM (K ( BM). Chứng minh : (BKC ∽ (BHM.
(ABM vuông tại A có AK ( BM
+ AB2 = BK.BM
(ABC vuông tại A có AH ( BC
+ AB2 = BH.BC
+ ( BK. BM = BH.BC hay 0,5đ
+ chung
( (BKC ∽ (BHM 0,25đ
Bài 6 (1 điểm):
a) Cho góc nhọn x có . Tính giá trị của biểu thức M = 5cosx + 3cotgx.
+ ;
+ M = 5cosx + 3cotgx = 0,5đ
b) Cho góc nhọn x. Chứng minh :
+ = =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.