de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de thi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NINH GIANG
TỔ KHTN

ĐỀ THI THỬ SỐ: 07
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn: TOÁN
(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1 (2,5 điểm). Cho biểu thức
a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P.
b) Tính giá trị của biểu thức P khi .
Câu 2 (1,5 điểm). Số tiền mua 1 quả dừa và một quả thanh long là 25 nghìn đồng. Số tiền mua 5 quả dừa và 4 quả thanh long là 120 nghìn đồng. Hỏi giá mỗi quả dừa và giá mỗi quả thanh long là bao nhiêu ? Biết rằng mỗi quả dừa có giá như nhau và mỗi quả thanh long có giá như nhau.
Câu 3 (1,5 điểm). Cho phương trình: (1) (m là tham số).
a) Giải phương trình (1) với m = 2.
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 và x2 sao cho .
Câu 4 (3 điểm). Cho đường tròn (O) có dây BC cố định không đi qua tâm O. Điểm A chuyển động trên đường tròn (O) sao cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Kẻ các đường cao BE và CF của tam giác ABC (E thuộc AC, F thuộc AB). Cmr:
a) BCEF là tứ giác nội tiếp.
b) EF.AB = AE.BC.
c) Độ dài đoạn thẳng EF không đổi khi A chuyển động.

Câu 5 (3 điểm). Cho các số thực dương x, y thỏa mãn . Chứng minh rằng:
. Đẳng thức xảy ra khi nào ?

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Câu 1.
a) ĐKXĐ : , x 4 (0,5 đ)
Rút gọn :
(1 điểm)
b) ĐKXĐ. Thay vào P, ta được : (1 điểm)
Câu 2.
Gọi x, y (nghìn) lần lượt là giá của 1 quả dừa và 1 quả thanh long.
Điều kiện : 0 < x ; y < 25.
Theo bài ra ta có hệ phương trình
Giải ra ta được : x = 20, y = 5 (thỏa mãn điều kiện bài toán).
Vậy : Giá 1 quả dừa 20 nghìn.
Giá 1 quả thanh long 5 nghìn.
Câu 3. (1,5 điểm)
a) Với m = 2, phương trình (1) trở thành : .
Ta có :
Phương trình có hai nghiệm phân biệt ,
b)
Phương trình có 2 nghiệm .
Theo Vi – ét ta có :
Theo bài ra ta có :

không thỏa mãn điều .
Vậy m = 1.
Câu 4. Hình vẽ (0,5 điểm)
a) BCEF là tứ giác nội tiếp. (1 điểm)
Ta có : (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Suy ra tứ giác BCEF nội tiếp đpcm.
b) EF.AB = AE.BC. (1 điểm)
BCEF nội tiếp (chứng minh trên)
Suy ra (cùng bù với góc BFE)
Do đó (g.g)
Suy ra đpcm.

c) EF không đổi khi A chuyển động. (0,5 điểm)
Cách 1. Ta có
Mà BC không đổi (gt), ABC nhọn A chạy trên cung lớn BC không đổi không đổi không đổi.
Vậy không đổi đpcm.
Cách 2. Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCEF có: Tâm I là trung điểm của BC cố định. Bán kính không đổi (vì dây BC cố định)
Đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCEF là một đt cố định
Vì Tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn (I) nên ta có:
(góc nội tiếp) (1)
Lại có: .
Mà dây BC cố định không đổi
có số đo không đổi
có số đo không đổi (2)
Từ (1) và (2) có số đo không đổi Dây EF có độ dài không đổi (đpcm).
Câu 5.
Cách 1. Ta có : Với x, y >0 và . Ta có :

= .
Đẳng thức xảy ra
Cách 2. Với x, y >0 và . Ta có :

Đẳng thức xảy ra (vì x, y >0)

Hỏi và đáp