de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về de thi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung hoạt động

Giáo viên giới thiệu gây sự chú ý của học sinh.
Gọi học sinh đọc chú thích, em hiểu gì về tác giả ? Xuất xứ tác phẩm có gì đáng chú ý ?
Em còn biết Những văn bản, tác phẩm nào về Bác ?
Yêu cầu học sinh đọc thầm chú thích. Giáo viên kiểm tra lại một số từ trọng tâm: truân chuyên, thuần đức.
Giáo viên giảng thêm : bất giác: một cách tự nhiên, ngẫu nhiên : không dự định trước.
( Giáo viên hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu.
Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ? Thuộc loại văn bản nào ? (chính luận).
Văn bản chia làm mấy đoạn, ý của từng đoạn ?

( Gọi học sinh đọc đoạn 1.
Những tinh hoa văn hóa nhân loại đến với Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh nào?
Hồ Chí Minh làm thế nào để tiếp thu văn hóa nhân loại ?
Chìa khóa để mở kho tri thức nhân loại là gì ?
Động lực nào giúp người có vốn tri thức ấy ? Tìm Các dẫn chứng cụ thể ?

Qua Những vấn đề trên em có nhận xét gì về phong cách Hồ Chí Minh ? Tiếp thu vốn tri thức nhân loại ở mức nào ? Theo hướng nào ?
Học sinh thảo luận ( câu văn nào nói rõ điều đó.
( Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập.
Để làm nổi bật vấn đề Hồ Chí Minh với sự tiếp thu văn hóa nhân loại tác giả sử dụng Các biện pháp nghệ thuật gì ?
Giáo viên củng cố hết tiết 1.
Học sinh chú ý.
Học sinh trả lời.

Học sinh nêu Mọi tác phẩm đã học về Bác.

Học sinh đọc chú thích, Sgk trang 7.
Học sinh trả lời.
( Đạm bạc : sơ sài, giản dị.

Học sinh đọc v.bản.
Học sinh làm việc độc lập, trả lời.
Suy nghĩ (trả lời).
Ý 1: quá trình hình thành Các điều kì lạ của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.
Ý 2: Những vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác.
Ý 3: bluận khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh
( Học sinh dựa vào văn bản.
( trả lời.
Học sinh thảo luận.
( Qua lao động mà học hỏi.
( Ham hiểu biết ( học làm nghề ( đến đâu cũng học hỏi.

Học sinh thảo luận.
( Thông minh, cần cù vốn tri thức sâu rộng tiếp thu chọn lọc.
( Câu : “nhưng điều kỳ lạ … hiện đại”.
Học sinh luyện tập + thảo luận nhóm.
( Lập luận chặt chẽ.
( Chọn chi tiết tiêu biểu, chọn lọc.
( So sánh, đối lập.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2 :
I) Đọc – hiểu chú thích :
1) Tác giả, tác phẩm :
( Trích trong phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn bó với cái giản dị của Lê Anh Trà.
2) Chú thích : Sgk trang 7.

II) Đọc – hiểu cấu trúc :
1) Đọc : Sgk trang 5.
2) Thể loại : văn bản nhật dụng.

3) Bố cục : 3 đoạn.
Đoạn 1 : từ đầu ( hiện đại.
Đoạn 2 : tiếp ( tắm ao.
Đoạn 3 : còn lại.

Hoạt động 3
III) Phân tích văn bản :
1) Con đường hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh :
( Bác tiếp thu văn hóa nhân loại trong cuộc đời hoạt động cách mạng, tìm đường cứu nước.
( Cách tiếp thu: phương tiện ngôn ngữ.
( qua công việc, lao động, học hỏi với động lực ham hiểu biết, học hỏi và tìm hiểu.
( Phong cách: thông minh, cần cù, yêu lao động, có vốn kiến thức sâu rộng, tiếp thu tri thức chọn lọc; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; xưa và nay; dân tộc và quốc tế tiếp thu trên nền tảng văn hóa dân tộc.

Tiết 2
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung hoạt động

Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2.
Cho học sinh quan sát một số tranh ảnh giới thiệu nơi ở của Bác.
Đoạn 1 nói về thời hoạt động nào của Bác ?

Đoạn 2 khi Bác làm gì ?
Khi trình bày Mọi nét đẹp trong lối sống của Hồ Chí Minh, tác giả tập trung ở Mọi khía cạnh nào ? Nơi ở và nơi làm việc của Bác được giới thiệu như thế nào ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.