de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về de thi, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên HS:………………………………………………………- GV: Thu Hiền – Trường Lý Tự Trọng

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – Năm học 2010-2011

ĐỀ 1 (Đề 2007)
Bài 1:
a) Thực hiện phép tính:
b) Tìm x biết:
Bài 2: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 126m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng Tính diện tích miếng đất này.
Bài 3: Cho (ABC có Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của cắt AC ở D.
a) So sánh các độ dài DA và DE.
b) BD cắt AE tại I. Chứng minh I là trung điểm của AE.
c) Chứng minh BD là đường trung trực của AE.
d) Tia ED cắt tia BA tại K. Chứng minh (ABC = (EBK.

ĐỀ 2 (Đề 2008)
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) b)
Bài 2: Tìm x, biết:
a) b)
Bài 3: Cuối học kì I, tổng số học sinh khối 7 đạt loại giỏi và khá nhiều hơn số học sinh đạt loại trung bình là 45 em. Biết rằng số học sinh đạt loại giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 2; 5 và 6.
a) Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của khối 7.
b) Tính số học sinh toàn bộ khối 7, biết rằng trong khối 7 có 15 học sinh xếp loại yếu và không có học sinh kém.
c) Tính xem từng loại học sinh khối 7 so với học sinh toàn khối đạt tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?
Bài 4:
Cho (ABC có và AB< AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Tia phân giác của cắt BC ở E.
a) Chứng minh (ABE = (ADE
b) AE cắt BD tại I. Chứng minh I là trung điểm của BD
c) Trên tia AI lấy điểm H sao cho IA = IH. Chứng minh AB // HD.
d) Tính số đo

ĐỀ 3 (Đề 2009)
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) b
Bài 2: Tìm x,y biết
a) b) c) và 3x – y = –27
Bài 3: Một cửa hàng có 3 bao gạo nặng tổng cộng nặng 225 kg. Sau khi bán bao thứ nhất, bao thứ hai, bao thứ ba, thì khối lượng còn lại ở ba bao bằng nhau. Tìm khối lượng mỗi bao gạo lúc đầu.
Bài 4:
Cho (ABC có 3 góc nhọn và Vẽ AH vuông góc với BC (HBC). Tia phân giác của cắt AH tại M. Trên cạnh AC lấy K sao cho CK = CH.
a) Tính số đo
b) Chứng minh MH = MK
c) Chứng minh CM vuông góc với HK.
d) Đường thẳng vuông góc với AC tại C cắt đường thẳng AH tại N. Chứng minh

ĐỀ 4
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) b)
Bài 2: (3 điểm) Tìm x, y biết:
a) b) c)
Bài 3: (1 điểm)
Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp sách cũ được 156 quyển. Tìm số quyển sách của mỗi lớp biết rằng số sách mỗi lớp quyên góp tỉ lệ với 2; 3; 7.
Bài 4: (4 điểm)
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AC, trên tia đối của MB lấy điểm N sao cho MN = MB.
a) Chứng minh rằng (AMN = (CMB
b) Chứng minh AB // CN.
c) Trên tia MB lấy điểm E, trên tia NM lấy điểm F sao cho BE = NF.
Chứng minh AF = CE.

ĐỀ 5
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) b) c)
Bài 2: Tìm x,y biết:
a) b) 2x : 24 = 23 c) và x + y =18
Bài 3:
Ở một xường mộc, 15 công nhân làm được 45 cái ghế. Hỏi 25 công nhân làm được bao nhiêu cái ghế?
Bài 4:
Cho (ABC, điểm D thuộc cạnh BC, M là trung điểm của AD. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho ME = MB, trên tia đối của MC lấy điểm F sao cho MF = MC. Chứng minh:
a) AE = BD b) AF // BC.

Hỏi và đáp