đề thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Chủ đề chính
Các mức độ cần đánh giá
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

1/ Nhân đơn thức với đơn thức, đa thức với đa thức

1
1
1
1

2/ Những hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử
2
1
1
0.5
2
1
5
2.5

3/ Chia đa thức một biến đã sắp xếp

1
1
1
1

4/ Các phép tính phân thức đại số . Tính chất
1
0.5
1
1
2
1
4
2.5

5/ Tính chất đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang
1
0.5

1
0.5

6/ Trục đối xứng, tâm đối xứng

1
0.5

1
0.5

7/ Dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông
1
0.5

2
1.5
3
2

Tổng

5
2.5
3
2
8
5.5
16
10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2008-2009)
Môn toán 8
Thời gian 90 phút

Bài 1/ phân tích các đa thức sau thành nhân tử( 1 điểm)
a)
b)
Bài 2/ Rút gọn và tính giá trị của biểu thức tại x = -1 (1 điểm)
A=
Bài 3/ Tìm x, biết (1,5đểm)
a) 3x(x-6)- x + 6 = 0 b) x2 -2x +1 + 5 (x-1) =0
Bài 4/ Thực hiện các phép tính (1,5 điểm)
a) b)
Bài 5/ (1điểm)
Tìm số nguyên a để đa thức chia hết cho đa thức
Bài 6/ (1 diểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:
M = x2 – 5x + 8
Bài 7/ (3 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng với M qua I.
Tứ giác AMCK là hình gì? Vì sao?
Tứ giác AKMB là hình gì? Vì sao?
Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCK là hình vuông.

—HẾT—

ĐÁP ÁN TÓAN 8
Bài 1 (1điểm)
(x+2y)(x+2y-6) (0,5đ)
(a-5)(a+5-b) (0,5đ)
Bài 2/ (1 điểm)
A= 28
Bài 3/ (1,5 điểm)
a) x = 6 hoặc x = (0,75đ) b) x =1 hoặc x = -4 (0,75đ)
Bài 4/ (1,5đ)
a) (0,75đ) b) (0.75đ)
Bài 5/ (1đ)
a =5
Bài 6/ (1 đ)

Vậy GTNN là tại
Bài 7/ (3 đ)
Vẽ hình , ghi GT, KL đúng (0,5đ)
a) Xét tứ giác AMCK
Ta có: IA=IC (gt)
IK=IM (K đối xứng với M qua I)
Do đó AMCK là hình bình hành
Mặt khác AM BC (AM là đường trung tuyến trong tam giác cân)
Hay = 900
Vậy AMCK là hình chữ nhật
b) Xét tứ AKMB
Ta có : AK = MC (cmt)
MC =MB (gt)
AK = MB (1)
Mà AK AM, MB AM
AK // MB (2)
Từ (1),(2) AKMB là hình bình hành
c) Để tứ giác AMCK là hình vuông
thì ACMK
mà MK // AB (AKMB là hình bình hành)
AC AB

Hỏi và đáp