đề thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về đề thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs nghinh xuyên
Đề kscl giữa học kỳ II.năm học: 2009-2010
MÔN TOÁN 8 ề chẵn)
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (2 điểm)
a) Trong các giá trị của x = -2; 0,5; 2; 3, giá trị nào là nghiệm
của phương trình x + 3 = 4 – x

b) Tìm x trong hình bên:Biết AM là
đường phân giác của tam giác ABC.

2: (3 )
Giải các phương trình sau:
a) 8x – 3 = 5x + 12
b)
c*)

Bài 3: (2 điểm)
Hai người đi từ A đến B, vận tốc người thứ nhất là 40km/h, vận tốc người thứ hai là 25km/h. Để đi hết quãng đường AB người thứ nhất cần ít thời gian hơn người thứ hai là 1giờ 30 phút. Tính quãng đường AB?

Bài 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Gọi F là hình chiếu của D trên AB.
a) Chứng minh AHE ACD
b) Chứng minh DF// CH.
c) Chứng minh AHB EHD

Trường thcs nghinh xuyên
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL giữa HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2009 – 2010. MÔN TOÁN 8 ề chẵn)

đáp án
Biểu điểm

Bài 1: (2 điểm).
a) Phương trình có nghiệm là x = 0,5
b) Lập đúng tỷ số
tính đúng x = 2,8

1điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Bài 2: (3 điểm). Giải các phương trình sau:
a) 8x – 3 = 5x + 12 3x = 15 x = 5
Phương trình có nghiệm x = 5

b) ĐK :

c*)

2x = 21 hoặc 2x = 23x = 1 hoặc x = 3
Vậy tập nghiệm của PT là s =

0,75 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

Bài 3: (2 điểm)
Gọi quãng đường AB là x ( km ) x >0
Thời gian hơn người thứ nhất đi hết quãng đường AB là
Thời gian hơn người thứ hai đi hết quãng đường AB là
Để đi hết quãng đường AB người thứ nhất cần ít thời gian hơn người thứ hai là 1giờ 30 phút. (1giờ 30 phút = .
Nên ta có phương trình:
Giải ra ta được x = 100 ( TMĐK )
Trả lời: quãng đường AB là 100 km

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0, 5 điểm
0, 25 điểm
0, 25 điểm

Bài 4: (3 điểm)
Học sinh ghi đúng GT,KL và vẽ hình

a) AHE ACD ( g – g )

b) Có DF AB
CH AB ( đường cao thứ 3 )
Suy ra DF// CH.
c) Chứng minh AHB EHD

Chứng minh được AHE BHD ( g – g )
Suy ra

Do đó AHB EHD ( c – g – c )

0,5 điểm

1 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

Trường thcs nghinh xuyên
Đề kscl giữa học kỳ II.năm học: 2009-2010
MÔN TOÁN 8 ề lẻ)
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (2 điểm)
a) Trong các giá trị của x = -2; 0,5; 3, giá trị nào là nghiệm
của phương trình
b) Cho ABC EFI có Â = 700,

Hỏi và đáp