de thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2010-2011
Môn : Toán 8
Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

TRẮC NGHIỆM ( 3đ) Chọn đáp án đúng cho các câu sau
Câu 1 : Phương trình x + 9 = 9 + x có tập nghiệm là :
A. S = R B. S =
C. S = D. S =
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng
A.Phương trình x + x2 = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn
B. Phương trình 5x = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn
C. Phương trình 0x + 5 = 0 là phương trình bậc nhất một ẩn
D. Cả A,B.C đều sai
Câu 3 : Phương trình x2 – 8x + 12 = 0 có :
A. S = B. S =
C. S = D. S =
Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình x + 5 < 9 là:
A. B.
C. D.
Câu 5 : Chọn câu trả lời đúng
AB = 5m , CD = 700cm
A. B.

C. D.

Câu 6 : Chọn câu trả lời đúng
Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng , chiều dài và chiều cao theo thứ tự là 2,5,3 (cm) .Tính diện tích xung quanh của hình hộp .
A. Sxq = 50 (cm2) B. Sxq = 42 (cm)
C. Sxq = 42 (cm2) D. Sxq = 32 (cm2)
B. TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1: (1đ) Giải phương trình x – 3 = 4x – 9
Bài 2: (1,5đ) Giải bất phương trình và biểu diễn trục nghiệm trên trục số

Bài 3: (1,5đ) Giải phương trình
Bài 4: ( 3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A ,đường cao AH .
a) Chứng minh
b) Chứng minh AB . AH = AC . BH
c) Biết AB=3cm,AC = 4cm,BH = 1,8cm.Tính

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010-2011
MÔN : TOÁN LỚP 8
———————-(((———————

A. TRẮC NGHIỆM (3đ). Chọn đúng mỗi câu 0,5đ

Câu
1
2
3
4
5
6

Chọn
A
B
B
A
C
C

TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1: (1đ)
x – 3 = 4x -9
x – 4x = -9 + 3 (0,25đ)
-3x = -6 (0,25đ)
x = 2 (0,25đ)
Vậy S = (0,25đ)

Bài 2 : (1,5đ)

5 ( 2 – x ) < 3 ( 3 – 2x ) (0,25đ)
10 – 5x < 9 – 6x
x < -1 (0,5đ)

Vậy nghiệm của bpt là x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.