đề thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề thi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu
Nội dung câu hỏi
Đáp án

1
Một số dương có mấy căn bậc hai?
Hai

2
Tìm góc nhọn biết Sin = 1,0001
Không có góc

3
Tìm số x mà < 2
0 x < 4

4
Có Sin2 + Cos2 = 1 đúng hay sai?
Sai

5
Có – 5 = đúng hay sai?
Sai

6
So sánh và
>

7
Số có chỉ số căn là bao nhiêu?
3

8
Tam giác có đội dài ba cạnh là 3 cm; 4cm; 5cm.Hỏi tam giác đó là tam gíac gì?
Tam giác vuông.

TOÁN 6

1
Tập hợp A = x < 10 có bao nhiêu phần tử ?
9 phần tử

2
Cho số tự nhiên a thì hai số liền sau của a là hai số nào?
a + 1 và a + 2

3
Với ba số 0;1;2 viết được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà các chử số khác nhau?
4 số

4
Có 10 = 101; 100 = 102 ; 1000 = 103 ; 10 000 = 104 .
Vậy 100…..000 ( Có tất cả 2009 chữ số 0) bằng 10 lũy thừa bao nhiêu?
102009

5
Cho số .Tìm a để vừa chia hết cho 2, vừa cho hết cho 5.
a = 0

6
Năm nhuận có 366 ngày .Vậy năm nhuận có bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?
52 tuần và dư 2 ngày.

7
Có bao nhiêu điểm trên một đường thẳng?
Vô số

8
Có bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm?
Một

LÝ 8
1
Vận tốc được đo bằng dụng cụ gì?
Tốc kế

2
Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ gì của chuyển động?
Mức độ nhanh hay chậm

3
Chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian là chuyển động gì?
Chuyển động đều

4
Một vật đang chuyển động với vận tốc 60 km/h thì chịu tác dụng của hai lực cân bàng.Vậy lúc này vật có vận tốc là bao nhiêu?
60 km/h

5
Đơn vị của áp suất là gì/
Pa

6
Một người ngồi trên xe đang chạy, xe đột ngột rẻ trái, hành khách sẽ ở trạng thái nào?
Nghiêng sang phải

7
Muốn giảm áp suất ta phải tăng yếu tố nào?
Áp lục

8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.